måndag 16 april 2012

Amatörer Spekulerar

En av pionjärerna inom Sveriges Television, Bengt Feldtreich, såg till att starta upp ett TV-sänt runda-bords-samtal med årets nobelpristagare i samband med utdelningen. Programmet fick namnet ”Snillen Spekulerar”. Feldtreich hade/har lite bredare repertoar än att presentera Kalle Anka och sjunga ”Ser du stjärnan i det blå” med Benjamin Syrsa på julafton ...

Efter att ha läst Sten Kaijsers inlägg på The Climate Scam, kan jag inte låta bli att kommentera detta, inte med ”Snillen Spekulerar”, utan snarare med ”Amatörer Spekulerar”. När det gäller klimatforskning är vi amatörer, Kaijser och undertecknad, vi som saknar utbildning inom ämnet, och vi måste förlita oss på dom som faktiskt arbetar professionellt med frågan.

Sten Kaijser har en intressant passus i sitt inlägg, och som den matematiker Kaijser är, så finner jag ingen anledning att ifrågasätta exemplen, med ett litet undantag:

”Det påstås att jordens energibalans, d.v.s. instrålad energi minus utstrålad energi ska vara av storleksordningen 1 W/m2. Eftersom ett dygn består av 86 400 sekunder så skulle det betyda att varje kvadratmeter tillförs 86 400 Joule per dygn, vilket i sin tur räcker för att värma drygt 21 kg vatten 1 grad, På 150 dagar blir det en värmemängd som räcker för att värma hela atmosfären en grad och på ett år skulle det bli 2 grader. Eftersom havens värmekapacitet är 1000 gånger atmosfärens så skulle det motsvara en uppvärmning av haven med 2 tusendels grad – varje år, d.v.s. det skulle ta 50 år att få en uppvärmning av en tiondels grad. Om värmen å andra sidan huvudsakligen stannade i ythavet så skulle det bli ungefär 2 tiondels grad varmare på 3 år, och därmed en grad varmare på 15 år.”

Undantaget jag tänker på är värdet strålningsbalansen. Sten Kaijser talar om att koldioxiden ökar jordens energimängd med ytterligare 1 W/m².

Nu är den här siffran inte så intressant, koldioxidhalten ökar undan för undan, och få bedömare tror något annat än att andelen kommer att fördubblas, i förhållande till förindustriell tid, ca 1750, det här seklet.

Uppdatering: Se nedan, och läs kommentaren från Olle Häggström som upplyste mig om blundern.

 Det ger en forcing på inte 1 W/m² utan på 3,7 W/m². (Denna siffran används även på The Climate Scam, låt vara att effekten sägs dämpas av lite skumma parametrar som ökad molnbildning, orsakad av mera vattenånga i en varmare atmosfär, fan tro´t.)

Sten Kaijser menar uppenbarligen inte att de här 1 W/m² är något att bry sig om. Men nu handlade det inte om 1 W/m² utan om 3,7 W/m², och då ser verkligheten lite annorlunda ut.

Jag tar mig friheten att skriva om Sten Kaijsers stycke och i stället sätta in värdet 3,7 W/m² (ändringarna i fetstil).

”Det påstås att jordens energibalans, d.v.s. instrålad energi minus utstrålad energi ska bli av storleksordningen 3,7 W/m². Eftersom ett dygn består av 86 400 sekunder så skulle det betyda att varje kvadratmeter tillförs 319 680 Joule per dygn, vilket i sin tur räcker för att värma drygt 21 kg vatten 3,7 grader, På 150 dagar blir det en värmemängd som räcker för att värma hela atmosfären 3,7 grader och på ett år skulle det bli 7,4 grader. Eftersom havens värmekapacitet är 1000 gånger atmosfärens så skulle det motsvara en uppvärmning av haven med 7,4 tusendels grader – varje år, d.v.s. det skulle ta 50 år att få en uppvärmning av 7,4 tiondels grader. Om värmen å andra sidan huvudsakligen stannade i ythavet så skulle det bli ungefär 7,4 tiondels grad varmare på 3 år, och därmed 3,7 grader varmare på 15 år.”


Uppdatering 2012-04-17


Det har påtalats för mig att jag resonerat fel kring klimatkänslighet och strålningsbalans, därför stryker jag de felaktiga delarna. Kolidioxiden ger en klimatkänslighet på 3,7 W/m², en påverkan som påverkas av olika faktorer neråt och uppåt. Denna klimatkänslighet ska enligt seriösa bedömare landa i en temperaturökning på 2-4,5 grader. Värden under eller över anses orealistiska.

Detta visar sig i att jorden tar emot ca 1 W/m² mera än vad som strålar ut i oändligheten. Så länge som vi tar emot mera strålning, än vad som lämnar, har vi en uppvärmning, alternativt ackumulering av energi på det här klotet.


Undan för undan kommer strålningsbalansen att gå mot jämvikt, allteftersom temperaturen på jordytan stiger. Men öka kommer temperaturen att göra ända tills den nya strålningsbalansen inträder. Ett skede vi får räkna med dröjer ända till dess att koldioxidhalten sjunkit, alternativt legat still tillräckligt länge.

Även om jag är amatör i klimatfrågan ser jag till att ändra uppenbarliga felaktigheter. Fanns det något vetenskapligt stöd för det jag påstod?


Svar: Nej. Då borde jag varit mera försiktig …


Utöver detta finns det all anledning att ta koldioxidutsläpp och klimatförändringar på allvar.

DN   

14 kommentarer:

 1. Det känns väldigt ovanligt att säga detta, Bo, men i just detta fall är jag mer benägen att köpa Kaisers siffra om 1 W/m^2 än din. Uppskattningar av nuvarande globala strålningsbalans brukar oftast inte överskrida 1 W/m^2 - se t.ex. den här instruktiva bloggposten på SkepticalScience.

  När James Hansen på s 99ff i den bok jag har för mig att jag skickade dig häromåret talar om en forcing på 1 till 2 W/m^2 talar han om den ökade instrålningen till följd av antropogen påverkan. Skälet till att det inte anses bli mer än så är att aerosoler till följd av luftföroreningar skärmar av en del av solstrålningen vilket kancellerar en stor del av växthusgasernas påverkan; se gärna det ofta citerade stapeldiagrammet över forcings här. Sedan bör man ha klart för sig att så snart temperaturen stiger, så ökar utstrålningen till följd av Stefan-Boltzmanns lag, vilket gör att den faktiska strålningsobalansen efter ett tag typiskt kommer att vara mindre än den pålagda forcingen. Temperaturen kommer bara att stiga tills den förhöjda utstrålningen kommer i balans med den pålagda forcingen.

  SvaraRadera
 2. Bo, din slutsats efter Olles näsknäpp är komisk.

  Du säger: Även om jag hade tokfel var det EGENTLIGEN rätt, för koldioxidutsläpp är ju allvarligt.

  SvaraRadera
 3. Pelle L.

  Jag ser inte det komiska. Eller snarare: Det enda komiska i denna tråd är din imbecilla kommentar.

  Koldioxidutsläpp är den största boven bakom den globala uppvärmning vars konsekvenser det finns all anledning att bedöma som allvarliga. Detta enligt det samlade klimatvetenskapliga kunskapsläget, som naturligtvis inte förändras av att Bo Jonsson i Grycksbo råkar förväxla forcing och strålningsobalans.

  SvaraRadera
 4. Olle Häggström 17/4 kl 10:51

  Jag förstår att du inte förstår det komiska.

  Poängen är ju att Bo Jonsson skriver en drapa om att "amatörer spekulerar" på TCS.
  Sedan gör han ju som amatör just det misstaget själv.
  Stor komik....om man har humor, vill säga.

  SvaraRadera
 5. Ha, ha, den bjuder jag på. Säkert Olle Häggström också. Det måste vara tryggt med en blogg, där skribenterna är så professionella, att de inte behöver bry sig om påpekanden, ens om dessa kommer från en av de mera meriterade forskarna inom ämnet.

  SvaraRadera
 6. Bo Jonsson

  Meriterade eller ej.

  Du får min respekt för att du inte raderade alltihop.
  Det var starkt gjort. Hatten av!

  SvaraRadera
 7. Själv tycker jag att det ironiska är att Kaijser gör sig skyldig till betydligt värre grodor än att blanda ihop värdena för ökad instrålning och strålningsobalans. Så här skriver Kaijser:

  "När jag så småningom fick veta att huvudargumentet för att det var koldioxiden som värmt jorden var att de datormodeller som man använt inte kunde förklara uppvärmningen mellan 1970 och 2000 om man tog bort effekten av en ökande mängd koldioxid, så började jag definitivt tvivla på det mesta som kom från IPCC."

  Huvudargumentet är att man kan förklara uppvärmningen om man tar med koldioxid-effekten. Man behöver inte ens datormodellerna för att veta att koldioxid orsakar uppvärmning: det har har varit känt långt innan det fanns några datorer.

  Kaijser befinner sig inte ens på ruta ett, och jag är synnerligen säker på att han aldrig någonsin kommer att inse att han har fel om detta, eller ännu mindre skriva någon slags rättelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars Karlsson
   Den sk "grodan", som du beskyller Sten Kaijser för: Består den i att han använder ordet "datormodeller", eller vad?

   För vad han skriver
   "huvudargumentet för att det var koldioxiden som värmt jorden var att de datormodeller som man använt inte kunde förklara uppvärmningen mellan 1970 och 2000 om man tog bort effekten av en ökande mängd koldioxid"
   och det du hävdar
   "Huvudargumentet är att man kan förklara uppvärmningen om man tar med koldioxid-effekten"
   är väl precis samma sak?
   Vad menar du att ni är oense i?

   Radera
  2. "Man behöver inte ens datormodellerna för att veta att koldioxid orsakar uppvärmning: det har har varit känt långt innan det fanns några datorer."

   Tycker det räcker så.

   Radera
  3. Nej, Kaijser argumenterar att man har lagt till effekten av koldioxid i modellerna huvudsakligen för att man inte annars kan förklara uppvärmningen. Detta är rent nonsens.

   Om Kaijser hade menat samma sak som jag, varför skriver han då:
   "...så började jag definitivt tvivla på det mesta som kom från IPCC"?

   Varför ska det vara så förbenat svårt att medge att Kaijser har klantat sig? Men med en sådan attityd är det inte konstigt att "klimatskeptiker" har så förtvivlat svårt att lära sig något.

   Radera
 8. Lars Karlsson.

  Du skriver:
  "Man behöver inte ens datormodellerna för att veta att koldioxid orsakar uppvärmning"

  En dubblering av av halten CO2 lär ju ge en höjning av temperaturen på ca 1 grad C, allt annat lika. Det tror jag att de allra flesta "köper".

  Så detta är ju knappast några nyheter.
  Men allting kokar ju ner till eventuella förstärkningseffekter på den dominerande växthusgasen, som ju är vanligt vatten i dess olika former som exempelvis vattenånga och moln.

  SvaraRadera
 9. Labbibia,

  Du är en flitig besökare på TCS. Kan du förklara hur det kommer sig att Kaijser fortfarande släpper ur sig sådana grodor? Han är ju knappast en nybörjare vid det här laget. Och varför är det ingen förutom Thomas Palm som har invändningar?

  SvaraRadera
 10. Lars Karlsson 19/4 kl 11:46

  Om du vet att jag är en flitig besökare på TCS, så måste du vara en rätt flitig besökare där själv? ;-)

  Och, isåfall, varför kommenterar och kritiserar du inte själv det du kallar "Kaijsers grodor"?

  Man kan väl bara konstatera att när det gäller "energiobalansen", så är det ju ingen som vet var den saknade energin tagit vägen.

  "It,s a travesty"....som någon sa....

  SvaraRadera
 11. Labbibia,

  Som jag förklarade tidigare så kommenterades det av Thomas Palm, men det var naturligtvis ingen som brydde sig. Kväk, kväk!

  SvaraRadera