fredag 13 april 2012

Intressant om Roy Spencer

Roy Spencer, klimat- och atmosfärforskare från USA, är en av de fåtaliga vetenskapsmän, inom ämnet, som ifrågasätter den globala uppvärmningen. Roy Spencer förnekar inte koldioxidens inverkan energibalansen, men hävdar att negativa återkopplingar skapar ett självreglerande klimatsystem.

Naturligtvis klarar inte undertecknad, i likhet med Pehr Björnbom, av att bedöma Roy Spencers vetenskapliga arbeten, utan måste förlita mig på forskares bedömning av Spencers resultat. Övriga forskarvärlden är inte imponerad, med undantag av de mycket framstående klimatforskarna, tillika atmosfärfysikerna, på The Climate Scam.

Roy Spencer har debatterat klimatkänslighet med bland andra Andrew Dressler, och i motsats till vad som gäller inom politiken, så gäller det inte att få sista ordet, eller få till orden som fångar väljarnas intresse.

Det gäller att producera en tes, som är så hållbar att den kan förvandlas till en teori, och bli en grundbult, som för forskning och kunskap framåt. Detta avgörs inte på bloggsidor eller i kommentarsfält under tidningsartiklar, utan av forskarna själva. Auktoritetstro säger en del. Självklart, men om en en klimatforskare, för att ta ett exempel, ger sig på att förklara detaljer om bränslekemi i en förbränningsmotor, så måste likväl denna klimatforskare publicera resultat som håller för en vetenskaplig granskning, och publiceras i en tidskrift inom ämnet, för att tas på allvar.

Pehr Björnbom publicerar inlägg efter inlägg på bloggen The Climate Scam till Roy Spencers försvar.  Problemet för Björnbom, vilket samtidigt är vetenskapens styrka, är att ingen inom ämnet verksam forskare tar Björnbom på allvar. Vill Björnbom bli tagen på allvar måste han samla sitt försvar för Spencer i en artikel, och få den publicerad i en för ämnet relevant tidskrift. Det innebär också att Björnboms artikel måste granskas och godkännas av forskare inom ämnet, som rör klimatkänslighet, molnbildning och strålningsbalans. Det är detta som är granskningen i ett vetenskapligt granskat arbete. Tills vidare kan alltså även vi amatörer lämna Björnboms blogginlägg därhän.

Detsamma gäller givetvis även en klimatforskare som håller sig inom sitt ämne. Det duger inte i forskarvärlden, att blogga ut en refuserad artikel, och hävda att den har relevans, i synnerhet inte om artikeln polemiserar mot en publicerad artikel som kommit till motsatt resultat, som i fallet Spencer – Dressler. Det är heller inte förtroendeingivande för forskaren att vända sig till en mycket lägre rankad tidskrift, som inte ens brukar beröra ämnet. Tidskriftsredaktören avgick efter debaclet, något som han inte hade behövt, om det rört sig om en annan fråga som inte varit så infekterad som klimatet. Då hade Spencers artikel bara diskret placerats i glömskans arkiv, som så många andra undermåliga arbeten tidigare.

I stället fick Spencers arbete en enorm uppmärksamhet bland professionella klimatförvillare, och Spencer drog själv långtgående slutsatser, som han helt enkelt inte hade täckning för i sitt arbete.

Roy Spencers stora förtjänst är att han ansvarar för satellitmätningar som redovisar temperaturen i atmosfären. Denna har mätts med satellit sedan 1979, och visar på en långtidstrend av i dag 0,13 grader per decennium (trenden har gått ner från 0,14 grader de senaste månaderna).

Utöver dessa satellitmätningar forskar alltså Spencer i frågor som rör klimatkänsligheten. Han hinner även vara aktiv i lobbyorganisationen The Marchall Institute, en tankesmedja med lätt dragning åt det marknadsliberala hållet.  Utöver stjärnornas krig och lite annat smått och gott.

Hur trovärdig är då Roy Spencer som forskare när det gäller klimatkänsligheten?

Frågan måste ställas, och handlar inte om ad hominem, utan rätt och slätt om att Roy Spencer själv ställt sig bakom ”En Evangelisk Deklaration om Global Uppvärmning”. Bland annat det här:

“We believe Earth and its ecosystems—created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory.  Earth’s climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history.”

Ursäkta, men det här är ingen präst eller predikant eller någon annan religiös fanatiker som ställer sig bakom en deklaration om Guds Intelligenta Design och ett självreglerande klimat. Det rör sig om en forskare, som faktiskt bedriver forskning om detta självreglerande klimat. Roy Spencers trovärdighet måste bedömas, inte utifrån vad han tror på eller ens hans förutfattade meningar, utan på att han faktiskt äger en religiös övertygelse om att klimatet är oss givet självstabiliserande från Gud.

Frågan är varför Roy Spencer forskar om klimatkänslighet när han redan deklarerat att klimatet är självreglerande? Mera riktig är att säga att Spencer forskar för att ta reda på VARFÖR klimatet är självreglerande. En forskning som han torde vara ensam om, och som inte med bästa vilja i världen förtjänar att kallas för forskning.

Allt detta naturligtvis inte okänt för Stockholmsinitiativet. Självklart måste det vara störande, att referera till forskare som ställer sig bakom intelligent design och som bekänner sig till en religiös tro att klimatet är självstabiliserande.

Jag förstår dock Stockholmsinitiativet, att dom oreserverat sluter upp bakom Roy Spencer. Dom hittar ingen bättre.

Klotet om IPCC-forskare

3 kommentarer:

 1. "Mera riktig är att säga att Spencer forskar för att ta reda på VARFÖR klimatet är självreglerande. En forskning som han torde vara ensam om, och som inte med bästa vilja i världen förtjänar att kallas för forskning."
  Precis som IPCC som som skapar sammanfattningar av vetenskapliga raporter om VARFÖR klimatet skenar.
  Min gissning är att framtidens temperaturer ligger mit i mellan dessa scenarion (0.7 ... 3.5 K/100K).
  När det gäller spencers ID-agenda (jag fick mig ett gott skratt när jag läste på kring detta), så utesluter det ena inte det andra:
  Trots att spencer troligtvis drivs av sin ID-hypotes är det inget bevis för att hans klimathypothes är fel.
  Lika lite som att james hansens drivkraft (ökade forskningsanslag med hjälp av klimatvetenskapliga skräckscenarion) är bevis för att hans hypoteser är felaktiga.

  "Roy Spencers trovärdighet måste bedömas, inte utifrån vad han tror på eller ens hans förutfattade meningar, utan på att han faktiskt äger en religiös övertygelse om att klimatet är oss givet självstabiliserande från Gud."

  borde då bli:

  "Roy Spencers trovärdighet måste bedömas, inte utifrån vad han tror på eller ens hans förutfattade meningar, utan på att han faktiskt har kommit fram till en oberoende falsifierbar hypotes kring ett självstabiliserande klimat."

  Min tro är för övrigt att det blir stor koalition om två år och att allting går i cykler - vilken är din?

  /nasenmann

  SvaraRadera
  Svar
  1. Der Nasenmann15 april 2012 11:37

   här blev det fel: istället för 0.7 ... 3.5 K/100K menade jag 0.7 ... 3.5 K/100år.

   Radera
 2. Kurt Myrhagen14 april 2012 09:34

  Frågan är vad en "klimatforskare" är. Hur blir man det? För att få bli det borde man ju ha studerat fysik, matematik, kemi, oceanografi, meteorologi och ett halvt dussin ämnen till. Jag känner ingen som kommer ens i närheten, gör du?

  Det här gör det väldigt praktiskt för dem som vill diskvalificera meningsmotståndare utan att riskera att dras in i en diskussion om fakta och innehåll.

  Denna fixering vid personer är för mig en stark indikation på att man inte har rent mjöl i påsen och jag läser glatt vidare på TCS och de tidvis mycket underhållande diskussionerna där.

  SvaraRadera