onsdag 13 december 2017

Hoppsan Svenskt Näringsliv!
I en debattartikel i Dala-Demokraten påtalar Teresa Bergkvist de stora skillnaderna i kostnaden per person för hemtjänsten i Falun respektive Orsa.


Teresa Bergkvist skriver:

Vi vet att kvalitén varierar mellan kommuner och mellan enheter. Även kostnaden varierar. Siffror från Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, visar att priset för hemtjänst varierar kraftigt beroende på var i Sverige man bor. I Falun kostar det 102 000 kronor per invånare över 80 år och i Orsa är prislappen 60 490 kronor. Det är en stor skillnad! Om vi utgår ifrån att kvalitén är den samma i båda kommunerna borde vi kunna spara 41 510 kronor per person över 80 i Falun. Pengar som skulle kunna användas till annat inom välfärden.

Det finns en stor skillnad mellan Falu kommun och Orsa kommun.


Falu kommun däremot har däremot äldreomsorg enligt LOV, lagen om valfrihet. Och uppenbarligen till en kostnad som uppgår till 292 miljoner mer än vad det borde kosta enligt Svenskt Näringsliv.

Att kostnaden för hemtjänsten i Orsa är lägre än i Falun är intressant. Till en del beror säkert på faktorer som inte går att påverka, men med stor sannolikhet kan Orsa kommun bedriva en effektivare hemtjänst tack vare att arbetet bedrivs av en och samma huvudman: Orsa kommun.

Transporter är inte gratis mellan brukarna. Och kan kommunen genom planering reducera såväl sträcka som åktid sparas det pengar. Om flera utförare av hemtjänst åker samma vägar därför att brukare längs den vägen valt olika utförare kostar det extra. Det är också så att brukarnas behov kan variera från dag till dag, och med en samma utförare ökar flexibiliteten utan att prislappen måste ändras, inom gränser naturligtvis.

Teresa Bergkvist sätter i sin debattartikel fingret på en öm punkt i välfärden, men kanske inte den ömma punkt hon själv menade …

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar