söndag 13 november 2016

Inte f-n blir det kallare …

Ända sedan klimatdebatten tog riktig fart, ungefär i samband med att Nobels Fredspris tilldelades IPCC och Al Gore 2007, har jag hört ständiga påståenden om att den globala temperaturen snart kommer att sjunka. Inte från verksamma meteorologer, eller arbetande inom närliggande forskningsområden, men väl från högljudda grupper, för enkelhets skull kallade klimatförnekare, och inte sällan med intressen som rör kol och olja.

Att finna några i gruppen klimatförnekare, som seriöst forskar kring klimatet är synnerligen svårt. Roy Spencer tillhör ett av undantagen, men han har å andra sidan skrivit under ett dokument som deklarerar att Gud allomfattande styr klimatet. Spencer tas inte riktigt på allvar i forskarkretsar (Cromwall Alliance).

Alldeles i början av det här seklet satt professor emeritus Peter Stilbs i en Tv-studio, och ville sätta en slant på att det skulle bli kallare framöver, att vi skulle få se temperaturerna sjunka den närmaste 30-årsperioden. (Jag skrev om detta 14 februari 2010.)


Och inget tyder på att trenden med ökande temperaturer kommer brytas av. Taggigt, oregelbundet, men obevekligt.

Kunskapen är gammal. Redan år 1896 beskrev Svante Arrhenius processen som förklarar växthuseffekten, att vissa gaser ser till att jorden lånar en del av solens instrålning, och därmed möjliggör liv.

Tiden är ny, och vi tillför ständigt en ökande halt koldioxid till atmosfären, hämtade från epoker när växter och djur lades i lager, för att bli dagen kol, olja och naturgas.

Även i Sverige märker vi nu förändringarna. Temperaturmässigt refererar vi till perioden 1961-1990, det som kallas normalen. Av de senaste 16 åren är det bara 2010 som varit kallare än den normalen. Dessa 16 år kommer bli 17 år. Antalet varma månader kommer bli fler, kalla månader färre, sällsynt med kalla år.

Till en början präglades klimattyckande mycket av påståenden om att forskarna mätt fel, fuskat med uppgifter, att det var solfläckarna som styrde, att koldioxiden i stället kom från vulkaner, att det bara var bra om det blev lite varmare, att det fanns självstabiliserande inslag i klimatet, att det mesta var överdrifter, att enskilda forskare i själva verket var kriminella, att forskningen var ett beställningsarbete för att kunna höja skatterna etc. etc.

I dag har klimattyckandet än mera övergått i att måla upp en hotande grön diktatur. Det är i princip den gamla konspirationsteorin om New World Order som kommer till heders. Att världen i själva verket styrs av en liten elit, som rycker i världens ledare, som likt sprattelgubbar anpassar sig. En konspirationsteori som har obehagliga kopplingar till antisemitism och det förfalskade Sion Vises Protokoll.

Ann Löfving-Henriksson och Jacob Nordangård hör till de värsta konspirationsteoretikerna bland de svenska klimatförnekarna. ”Klimatupplysningen” heter bloggen, men det mesta verkar handla om konspirationsteorier. Och ingen där verkar reagera, diskussionerna kring inläggen bär alla kännetecken som präglar en sekt. 

Och med tanke på att gruppen är av i det närmaste total avsaknad av underbyggd vetenskap är det kanske inte så konstigt. Dessvärre verkar detta gälla även den tillträdande presidenten i USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar