måndag 1 februari 2016

Myterna kring Mona Sahlin


Mona Sahlin är väl kvalificerad för sitt uppdrag som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Sahlin har den kompetens, erfarenhet och kontaktnät som krävs för uppgiften. Den grupp Sahlin leder har föreslagit, och även fått genomfört, många bra, och inte minst relevanta åtgärder, mot extremism i olika former.

Arbetet mot (våldsbejakande) extremism är viktigt, och även om en grupp alltid kan förbättra sina förslag är det mesta av kritiken mot Mona Sahlin helt befängd och gripen ur luften.

Det rör sig inte om några missförstånd. Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism presenterar öppet sina förslag, lätt tillgängliga på en egen hemsida … Det rör sig heller inte heller om avsiktliga missförstånd. Några sådana finns inte. Förtal, rykten och propaganda är i stället relevanta begrepp. Och inbakat i dessa ord ligger betydelsen att det sker med avsikt.

Nej, det finns ingen stödlinje som vänder sig till terrorister, i hopp om att telefonvägen kunna omvända en blivande självmordsbombare.

Det som finns, är en stödlinje som i första hand riktar sig till anhöriga, kommuner och organisationer (tillkommen enligt regeringsbeslut):

 
ge en etablerad frivilligorganisation, som anmäler sitt intresse, i uppdrag att genomföra en pilotverksamhet med en nationell stödtelefon dit bl.a. anhöriga, kommuner och organisationer kan vända sig för att få information, råd och stöd.


Frivilligorganisationen är Röda Korset. Det viktigaste skälet till stödtelefonen är att många organisationer och kommuner helt enkelt saknar kompetens om extremism, därför att problematiken är ny i den aktuella kommunen. Upplevs problemet som akut skall dock SÄPO kontaktas utan omvägar.

Nej, det erbjuds inga bostäder och jobb till hemvändande terrorister.

Påståendet är egentligen för dumt att kommentera, men måste ändå göras, eftersom detta rykte i olika versioner fräser runt i debattens periferi. Bakgrunden till ryktet är att Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism sett en vinst i att använda samma, ofta lyckosamma, arbetssätt som används i KRIS (Kriminellas revansch i samhället), i EXIT (som hjälper ungdomar att ta sig ur nationella rörelser), och av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet (där bland andra polisen är en viktig aktör).

Det är inte jobb och bostad som väntar den som begått kriminella handlingar, terror- eller krigsbrott. Det är fängelse.

Den som efter avtjänat straff vill lämna den brottsliga banan, eller vill hoppa av kriminella eller extrema organisationer, ska kunna få hjälp. Det finns naturligtvis dom som tycker att det KRIS, EXIT och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet håller på med bara är mjäk och fjoll. De flesta tycker nog inte så. Och den som tycker att exempelvis KRIS gör ett bra jobb måste nog slå knut på sig själv för att kunna kritisera Mona Sahlin och resten av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Kanske räcker med lite källgranskning av påståendena som fräser runt i debatten, för att förstå att arbetet mot extremism i högsta grad är på rätt väg.

Ofta kan olika varianter av de rykten jag ovan beskrivit på något sätt kopplas till olika extremnationalistiska element. Alltså samma element som Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ska motverka. Extremnationalistiska grupper har naturligtvis inget att vinna på att arbetet mot även deras extremism ska bli framgångsrikt.

Det som hänt i Stockholm, med en pöbelattack mot Centralstation, är naturligtvis både oroande och obehagligt. Huvudaktörer antas ha varit extremnationalistiska grupper tillsammans med fotbollshuliganer (myndigheterna börjar dock bli medvetna om att det är samma sak). Hur som helst rör det sig om organisationer som borde falla under terrorlagstiftningen.

I ljuset av de senaste dagarnas händelser bör vi också minnas denna rättegång. Att de här figurerna (nynazister tillsammans med en Sverigedemokrat) dömdes enligt "brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor" och inte som terrorister övergår mitt förstånd.

Om inte SÄPO redan gör det så borde myndigheten på allvar granska de här extremnationalisterna och fotbollshuliganerna, inklusive deras kontakter och grupper på nätet. Och det skulle förvåna mig om inte SÄPO hittar kopplingar som leder rakt in i riksdagshuset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar