söndag 3 januari 2010

Vad handlar CO2-debatten om?

Det finns naturligtvis dom som hävdar att temperaturen inte stigit de senaste decennierna, och att allt är påhittat. Dessa tragiska figurer lämnar jag i stort sett därhän i detta inlägg.

Likaså dom som hävdar att koldioxid inte är en växthusgas.

Så, vad handlar debatten om? Jo, återkopplingar - och framförallt negativa sådana.

Med få undantag verkar även skeptiker vara inne på att en fördubbling av koldioxidhalten kan värma atmosfären med drygt en grad. Tror den här länken är ganska bra. (Jag skriver värma, trots att det i själva verket handlar om att koldioxiden återreflekterar värmestrålning till jorden; hindrar avkylning alltså.) Det här handlar alltså om den direkta effekten, sedan tillkommer (vad gäller koldioxidens direkta effekt) att det återreflekterande skiktet flyttas uppåt i atmosfären. Vi behåller mera värme, och högre upp. Men vidare till återkopplingarna.

Moln sägs vara en sådan negativ återkoppling. Molnen skulle motverka koldioxidens växthuseffekt genom sin avkylande verkan. Onekligen en intressant teori, då den ökande molnbildningen mer eller mindre förutsätter en varmare atmosfär.

Saken är den, att en, på grund av värmen, ökande mängd vattenånga skulle leda till fler moln, och att dessa skulle ändra jordens strålningsbalans, så att solstrålar reflekteras från molnens ovansidor, och således aldrig får en chans att värma upp klotet.

Klimatet skulle alltså balansera sig självt, och riskerna skulle vara minimala, för att uppvärmingen skulle öka utöver vad koldioxiden bidrar med, snarare tvärtom.

För en positiv återkoppling är att halten vattenånga, som också är en växthusgas, ökar med stigande temperatur. Och naturligtvis vill de som är skeptiska till den globala uppvärmningen hitta teorier som visar att vattenångan inte har så stor betydelse för vare sig klimat eller temperatur, eller helst sänker densamma.

Molnbildningen, och dess inverkan på klimatet, är en utmaning för alla atmosfärforskare. Moln kyler, men värmer också. (De milda temperaturer vi såg i november halva december i Sverige, berodde knappast på en försenad brittsommar.) Den som påstår att en ökad molnbildning per automatik medför att klimatet kyls, vill jag hävda, far mycket vårdslöst fram med sanningen.

Svensmark, en dansk strålningsfysiker, har blivit populär, i kretsar som tvivlar på den globala uppvärmningen, med sin "The chilling stars". Kortfattat menar Svensmark att minskad solaktivitet (svagare magnetfält) ökar den inkommande kosmiska strålningen, så att moln lättare bildas, som sedan kyler vår planet. Samma problem där; en ensidig fokusering på att molnen kyler.

Vad skulle då tala för "molnteorin"? Jo, att uppvärmningen avstannar eller att det till och med blir kallare. Därför är det så viktigt att plocka fram statistik som motsäger uppvärmningen. Och hittar man ingen bra statistik, så kan man visa att mätstationerna visar fel, eller står på fel ställe. Bara en äkta haverist, som Antony Watts, kan gå vidare i samma ullstrumpor efter en sådan felkalkyl. När det gäller Australien och ullstrumporna, tror jag att det är få människor där, som bekymrar sig över att termometern visar för mycket...

Man kan också hacka ett universitet som bedriver klimatforskning, och sedan hävda att forskarna myglat med data. Till varje pris gäller det att trolla bort uppvärmningen.

En uppvärmning som bland annat resulterat i att isen i de arktiska områdena minskar i utbredning, area och volym. Naturligtvis hävdas det med utgångspunkt från ett sådant här diagram att isen nu växt två år på raken!!! Det ser heller inte bra ut för merparten av glaciärerna runt om på jordklotet. Något som är allvarligt för färskvattenförsörjningen, i torra områden. Här drar sig inte vissa klimathaverister för att hävda att det inte är ett året-runt-problem, och därför lätt att lösa ... I den mån de accepterar att problemet finns. Sådana människor borde få vattenledningen kapad för några varma sommardagar.

Och smälter inlandsis och glaciärer, stiger havet. Och smälter glaciärer läggs berget i dagen och utsätts för vittring. Något som knappast lär minska halten tungmetaller i grund- och ytvatten från Himalya.

Det är naturligvis lätt att säga att isen smälter på grund av att det blir varmare. Men vi glömmer det mycket enkla fysikaliska samband som säger oss att isen smälter i stället för att det blir varmare. Något som framför allt den här länken till vädertjänsten i Danmark visar. Uppvärmningen norr om den 80:e breddgraden är koncentrerad till vintern, på sommaren när isen smälter, håller sig temperaturen kring det normala.

Bestickande är att temperaturen har stigit i ett område, under en period, som inte påverkas ett vitten av instrålning från solen. Och följaktligen ej heller av något sot.

DN

2 kommentarer:

  1. Ett förvirrande inlägg som inte till för något annat än att vi inte vet särskilt mycket om framtidens klimat.

    Däremot vet vi att klimatet blivit en politisk och ekonomisk fråga. Massmedia tjänar på att skriva om katastrofer. Det gör att människor blir oroliga vilket i sin tur medför att politikerna måste agera om de vill bli valda. Detta politiska kretslopp leder till att olika företag försöker modifiera sin affärsidé så att de kan tjäna pengar på klimatfrågan. så fortsätter det politisk-ekonomiska kretsloppet som gör att klimatfrågan blir het. Men hur det blir med klimatet, det tvistar de lärda om, och vi andra vet inte vem som har rätt.

    SvaraRadera
  2. Om 5knop vill uttrycka sina åsikter som inte handlar specifikt om vad jag har skrivit har vederbörande en egen blogg för detta ändamål.

    Jag låter kommentaren stå kvar på denna post, däremot åker 5knop bort på min föregående post.

    SvaraRadera