fredag 17 mars 2017

Lägg ner snacket om enkla jobb!Tala i stället om nödvändiga jobb, för det är vad det handlar om. Arbeten som landar lite utanför filosofin New Public Management (NPM). Tanken på allting ska prissättas in absurdum så att alla verksamheter ska kunna konkurrensutsättas.

[Ni vet den där ordningen där hemtjänstens besök hos en gamling, enligt Lagen om Valfrihet, är prissatt utifrån hur lång tid det ska ta att duscha, byta blöja, duka fram, äta för den gamle, sedan diska, lägga och så vidare. I bästa fall blir det lite tid över för socialt samtal också.]

Offentlig verksamhet styrs till stora delar genom NPM. Även inom kommunen. I och med att verksamheterna prissätts fakturerar olika kommunala förvaltningar varandra. Men framför allt kan verksamhet läggas ut på anbud och vidare på entreprenad.

Visst blir det billigare. Visst blir det effektivare. I alla fall på pappret. Självklart kommer antalet timmar på ett objekt att minska, om vissa arbeten faller mellan stolarna i stället för att utföras. Lika självklart minskar antalet timmar om det uppstår oklarheter i upphandlingen, om detaljer missas i vad som ska ingå i ett så enkelt begrepp som daglig tillsyn. Och eftersom den som skriver avtalet inte samtidigt kan vara vare sig kontrollant eller arbetsledare kommer uppföljningen att hänga i luften.

Och jag kan lova att det kommer surt efteråt om inte den dagliga tillsynen fungerar, och då ingår även att upptäcka och göra sådant som på lite längre sikt kan bli rejält kostsamt. Eftersatt underhåll slutar alltid med kapitalförstöring.

Jag har själv arbetat med sådana här nödvändiga arbeten. Efter att ha stått utanför arbetsmarknaden en längre tid började jag arbeta på arbetscenter i Falun. Vår roll var just den att utföra arbeten som annars inte blivit gjorda. Uppdragsgivaren var kommunfastigheter.

I arbetet ingick en ständig dialog med verksamheterna i fastigheterna. Förskolor, skolor, äldreboenden, särskilda boenden, dagliga verksamheter etc. Detta gjorde att vi var särskilt värdefulla för personal och deltagare i dessa verksamheter. Personalen visste att vi, utöver daglig tillsyn, ofta kunde fixa problem som dök upp. Utan att behöva tillkalla en svindyr jour.

Kommunernas förvaltningar har många verksamheter som behöver den här typen av stöttning, just för att undvika framtida kapitalförstöring. Kultur, trafik och fritid, inte minst rekreationsområden, är verksamheter som alltför ofta är eftersatta, och skapar så stora mervärden för medborgarna, att arbetena med fog kan betecknas som nödvändiga.

Arbetssökande finns. Pengar finns i form av olika anställningsstöd. Och vi måste även titta på prioriteringar.

Är det verkligen rimligt att alltid prioritera skatteavdrag i form av RUT och ROT och i stort sett vad f-n som helst framför omsorgen om våra gemensamma tillgångar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar