måndag 25 januari 2016

Gott nytt år alla klimatförnekare!


Vi har hört det från så kallade klimatförnekare[1] ända sedan 1998, året då temperaturen, efter en kraftfull El Niño 1997, tog ett rejält skutt uppåt. Att temperaturen inte skulle ha stigit sedan dess, att det inte varit någon uppvärmning de senaste x åren, att det (något ärligare uttryckt) inte varit någon statistiskt säkerställd[2] uppvärmning de senaste x åren[3], att det snart blir kallare etc. etc.

Nu har vi begåvats med ett nytt år (2015) där temperaturerna tagit ett rejält skutt uppåt. Skillnaden mot det näst varmaste året, 2014, är kraftig. 2015 vinner med 13 hundradelar, och det är mycket. Det motsvarar ungefär vad temperaturtrenden stiger på tio år! Och eftersom effekterna på temperaturen av en pågående El Niño tidigare visat sig fördröjda, så kan vi dessvärre räkna med att även 2016 uppvisar rekordtemperaturer, innan kurvan temporärt sjunker.

Hur temperaturen nu kommer att utveckla sig framöver kan naturligtvis ingen med exakthet slå fast. Inte mera än att, om inget oförutsett inträffar, typ vulkanutbrott eller större meteoritnedslag, så kommer temperaturen att stiga så där en 15 hundradelar per årtionde.

Än mindre kommer någon kunna tala om var de största ökningarna slår igenom. För bara några veckor sedan var det rejält kallt i Skandinavien. Vilket då i stort sett var det enda stället på jordklotet som uppvisade sådana temperaturer. Något som syns tydligt på den här bilden från Climate Reanalyzer (7 januari 2015):

Normalt efter en kraftfull El Niño sjunker temperaturerna globalt, även om inte kan vara hundra säkra på det heller.

Det enda säkra vi kan vara efter en sådan här kraftig temperaturtopp, är att de så kallade klimatförnekarna kommer att utnyttja detta rekord i sin retorik. Klimatförnekarna har fått ett nytt år att börja sin tideräkning ifrån. Ett nytt år att utgå från när dom hävdar att temperaturen sjunker! Och skulle nu, vilket är ganska troligt, 2016 bli ännu varmare, så kommer i stället det året att gälla som bas i retoriken.

Det är så det låter när temperaturen slagit rekord, eller när den Arktiska havsisen slagit bottenrekord. Isen återhämtar sig – ända fram tills nästa bottennotering, återhämtningen sker alltid från de nya lägre nivåerna. Samma tröttsamma retorik efter varje skenbara förbättring.

En smula förutsägbart, men fullt förståeligt med tanke på att dessa s.k. klimatförnekare inte har några vetenskapliga arbeten att falla tillbaka till. Och temperaturen, ja, den stiger, långsamt men obevekligt.
[1] Klimatförnekare är en term för, i diskussionen om klimatet, inte sällan aggressiva, personer, som hävdar att klimatet inte förändras på grund av någon mänsklig påverkan. Termen är inte klockren då ingen förnekar att vi har ett klimat. Dock förnekar dessa personer att vetenskapligt väl kända faktor, i det här fallet koldioxid, har betydelse för klimatets utveckling.
[2] Statistiskt säkerställd är ett matematiskt begrepp som i korthet innebär att slumpen kan uteslutas. Ett kraftfullt matematiskt verktyg som sållar bort tendenser till anekdotisk bevisföring. Nyfiken på statistisk signifikans?
[3] För att uppnå statistisk signifikans när det gäller att säkerställa en temperaturökning krävs a) att temperaturen stiger, b) tillräckligt många år. Temperaturökningen är hitintills ”långsam”, mindre än 0,15 grader per decennium. Därmed brukar det krävas tio år, ibland fler, för att uppnå det statistiska kravet. Mindre nogräknade opinionsbildare hävdar då att temperaturen inte stigit på x år, där x betyder att om tidsperioden blir längre, ja, då blir mätserien statistiskt signifikant. Har tidigare skrivit om detta under rubriken ”Statistiskt pajaseri”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar