onsdag 5 maj 2010

Oväntade guldkorn ...

Hittade en bloggpost på The Climate Scam, som tillsammans med länkarna är väl värd att begrunda. Bakgrunden är ett debattinlägg skrivet av Richard Tol, en ekonom som har synpunkter på, och även har deltagit i IPCC:s arbete. Frågan är dock om Ingemar Nordin & co på stockholmsinitiativet förstår vidden av den diskussion som Richard Tol tar upp.

Att IPCC är politiserat tror jag de flesta kan skriva under på. Det är miljödepartementen i respektive land som utser författarna till IPCC:s rapporter. Richard Tol anser att det ansvaret ska ligga på respektive lands akademier. En självklarhet kan tyckas. Det är forskarna som ska producera det material, som ska ligga till grund för de politiska besluten. Politikerna ska inte vara inblandade i den processen. Det är politikerna som ska stå till svars för om de godtar eller förkastar forskarnas slutsatser. Då kanske vi slipper det elände i fortsättningen, som vi såg i Köpenhamn.

Jag är alldeles övertygad om att Norsk Polarinstitutt, US Geological Survey, University of Colorado at Boulder (NSIDC) - för att inte tala om Climatic Research Unit - klarar sig själva. Och det finns många fler universitet och forskningsistitut som skulle kunna utse rapportförfattare utan någon som helst inblandning från politiskt håll.

Skulle det ändå dyka upp politiker som vill lägga sig i forskningen, som senator Inhofe, som har en särskild förkärlek att förtala klimatforskaren Michael Mann, så borde det inte bara vara en rättighet, utan rent av en skyldighet, att ge senator Inhofe en spark i arslet så han skrapar näsan i universitetstrappan. Trappan till en fastighet där han bevisligen inte hör hemma.

En annan sak som Richard Tol tar upp är att forskarna även ska undersöka konsekvenser av politiska beslut. Någonting sjävklart egentligen, och att göra det utifrån forskning - inte det egna landets intresse, som lätt blir fallet om regeringen i form av miljödepartementen utser rapportskrivare.

Inte alls dumt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar