fredag 28 januari 2011

Professor Nordin förnekar sig inte


Efter att ha läst Ingemar Nordins artikel på Newsmill står det klart att den mannen saknar förmåga till källkritik.

Det är i och för sig inget krav i samhället på att man ska besitta den förmågan, så Nordin har all rätt i världen att grunda sina ställningstaganden på i stort sett vad som helst.

Problemet är att Ingemar Nordin är professor i Vetenskapsteori på Linköpings Universitet, och då blir kraven en aning annorlunda. Professor Nordin undervisar studenter på universitetsnivå, och samhällets rättmätiga krav på dessa studenter är att de efter sin utbildning, i vart fall ska ha någorlunda hum om hur vetenskap och forskning fungerar. Ett sätt att underlätta för studenterna att skaffa sig denna kompetens vore att professor Nordin övergick till någon form av administrativ tjänst.

Det fungerar exempelvis inte med att säga, att Newtons mekanik falsifierar Einsteins relativitetsteori, och motivera ställningstagandet med att nyare forskning inte bevisar något, och att det visst finns rapporter, som av någon anledning inte publicerats i facktidskrifter, men som ändå visar att relativitetsteorin är ohållbar.

Det finns naturligtvis riktiga knäppgökar som hävdar ovanstående. Dom kan vi lämna därhän.

Vi borde också kunna lämna Nordin, Stockholmsinitiativet, och deras supporterskara på The Climate Scam därhän. I klimatforskningen är dom en periferier grupp, och skulle utan politisk och medial uppmärksamhet, uppbackade av tankesmedjor och lobbygrupper, och även en svärm bloggar, inte minst den här, också vara det. Alla de här ”källorna” är faktiskt hämtade från inlägg av Ingemar Nordin och The Climate Scam.

Professor Nordin har i sin kvasivetenskap sällskap av ett fåtal andra ”forskare”, som till exempel statistikprofessorn Edward Wegman, som gjorde ett politiskt (förvånad) beställningsjobb till Joe ”Smokey-Joe” Barton inför ett kongressförhör. Den mest slående likheten mellan Nordin & Wegman, är att ingen av dom någonsin ägnat sig åt klimatvetenskap.

Professor Nordin förnekar sig inte heller i artikeln som publicerats på Newsmill. Den här länken säger allt om Nordin och vad han står för. Länken visar dessvärre också att min analogi med Newtons mekanik och Einsteins relativitetsteori är relevant i fallet Nordin.

Listan innehåller, utöver en massa artiklar från E & E, en tidskrift som saknar vetenskapligt värde, även artiklar som är vederlagda. En dödssynd inom forskningen, dock inte i den politiska kampanj mot klimatforskningen som professor Nordin bedriver.

Det roliga är också att den supporterklubb som hänger i hasorna på Nordin & Co inte reagerar, när exempelvis Nordin, gång efter annan agerar på ett sätt som skulle vara dödsstöten för en seriös forskare. Att Nordin överlever som akademiker beror uteslutande på att han agerar utanför sitt ämne. Det finns helt enkelt ingen som förväntar sig att Nordin ska visa någon kompens inom det område han debatterar. Samma sak skulle hända om en nobelpristagare i ekonomi börjar diskuterar hjärtkirurgi. Ingen skulle dock ta den ekonomen på allvar.

Som klimatdebattör måste jag vara extra noga med vilka källor jag använder. Min specifika sakkunskap, även om jag har god allmänbildning i klimatfrågor, räcker inte för att ge auktoritet till min ståndpunkt. Jag kan exempelvis inte med trovärdighet ens referera till WWF, trots att jag sympatiserar med organisationen.

Professor Nordin däremot kan glatt fortsätta med att referera till fascisten (koncentrationsläger för HIV-smittade) lord Monkton, som auktoritet i klimatfrågor, eftersom han uppenbarligen ändå inte menar allvar med sitt tyckande.

Och ingen annan bör heller ta professor Nordin på allvar.7 kommentarer:

 1. Ja, stackars Linköpings universitet och den omgivning som tvingas stå ut med Nordins kvasivetenskapliga hållning.
  Efter en snabb överslagsräkning på universitetets hemsida så utannonserades det ett 40-tal lediga jobb vilket ger ett visst hopp.

  Ingmar Nordin påvisar typiska förvillarmaner när han först skriver:

  ”Faktum är att det ständigt kommer nya artiklar som är publicerade i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och som kritiserar de hypoteser som FN:s klimatpanel (IPCC) för fram i sitt slutdokument.”

  För att i nästa mening gå vidare med följande hänvisningar:

  ”I en alldeles färsk studie av en framstående indisk rymdforskare, U R Rao, undergrävs IPCC:s teori att koldioxiden är den helt dominerande orsaken till den globala uppvärmningen under 1900-talet.”

  Vidare så länkar Ingemar Nordin till Energy & Environment (som du riktigt påpekar Bo) och drar så långtgående växlar på en artikel att slutsatserna fullständigt skulle kullkasta etablerade uppfattningar inom internationell klimatforskning.

  Vad Nordin gör är att plocka ut enskilda (undermåliga) forskningsrapporter som stödjer den egna uppfattningen. Ingemar undviker dels att titta på det etablerade forskningsläget (inom fältet) och dels på vilket sätt publiceringen skett.
  Om den aktuella artikeln skulle ha någon potentiell möjlighet att kullkasta någon del inom etablerad klimatforskning, så skulle givetvis författarna ha försökt publicera artikeln i Science och Nature eller motsvarande.
  Då hade författarna kunnat få internationellt genomslag och uppnå hög status med sin forskning.

  Det är ganska uppenbart varför de inte valde att publicera sig i frigranskade, etablerade tidskrifter som omfattas av peer-review, eftersom materialet inte håller för sådan granskning

  Detta förhållningssätt är så bristfälligt och oseriöst av en professor i vetenskapsteori att man kan undra om inte den akademiska universitetsvärlden lider av ett allvarligt problem.

  Stockholmsinitiativet fortsätter att förvilla och sprida pseudovetenskap. Därmed visar de återigen varför de förtjänar Vetenskap och Folkbildnings utnämning som årets förvillare.

  SvaraRadera
 2. Hederskodex för studenter och anställda vid Linköpings universitet:
  Studenters och anställdas gemensamma åtaganden
  1. Att respektera och stödja andra studenter och anställda.
  2. Att uppmuntra en rak, öppen och fri dialog om de sakförhållanden som studeras, de metoder och argument som används och verksamhetens problem och möjligheter.
  3. Att efter bästa förmåga bidra till universitetets utveckling och goda rykte.
  4. Att sätta sig in i och efterleva interna regler och överenskommelser samt bidra till en ständig omprövning av dessa regler så att de hela tiden kan upplevas som adekvata.
  5. Att i det som påverkar andras arbetsvillkor sträva efter framförhållning så att alla ges goda möjligheter till egen planering

  Hur går det ihop med följande klimatlänk från Ingemar Nordins medarbetarsida på universitetet:
  http://www.liu.se/ihs/temah/ingno/klimat.htm

  Vilket förefaller intressantare än Linköpings universitets senaste klimatforskning publicerad i Science:
  http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.242076?l=sv

  SvaraRadera
 3. Bo Jonsson,

  Börjar det inte bli dags att byta debatteknik nu snart; att framföra sakargument istället för personangrepp, t.ex.?

  Ingemar Nordin

  SvaraRadera
 4. Ingemar,
  Vad kan vara mer sakligt än att påtala felaktigheter i din körsbärsplockning?

  Du får gärna svara på hur högt du rankar Energy & Environment som trovärdig vetenskaplig källa?

  SvaraRadera
 5. OP: "Att Nordin överlever som akademiker beror uteslutande på att han agerar utanför sitt ämne. Det finns helt enkelt ingen som förväntar sig att Nordin ska visa någon kompens inom det område han debatterar."

  Tyvärr stämmer inte detta. Som professor i vetenskapsteori skall Nordin ha kompetens att bedömma vad som är/bedrivs som äkta vetenskap eller inte. Nordins verksamhet i frågan är alltså inte enbart någon som råkat gå fel för att han bedriver debatt utanför sitt formella kompetensområde, utan innefattar också delar av det ännu mera allvarliga att han visar bristande kompetens inom sitt formella kompetensområde.
  /tonyf

  SvaraRadera
 6. Ingemar Nordin beskriver i ett inlägg på TCS att BBC valde klimatpropaganda framför god journalistik. Ingemar hänvisar till journalisten Peter Sissons som berättar om sina minnen från åren vid BBC i The Daily Mail. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1350206/BBC-propaganda-machine-climate-change-says-Peter-Sissons.html?ITO=1490

  Ingemar skriver bland annat följande på TCS:

  I sina minnen från de många åren vid BBC berättar Peter Sissons i The Daily Mail om hur det en gång så stolta mediaföretaget lämnade den granskande journalistiken bakom sig för att istället göra sig till en megafon för det politiskt korrekta. Under det senaste decenniet så har BBC t.ex. helt ställt sig bakom IPCC:s mest alarmistiska tongångar, utan att vilja, eller kunna, förmedla något av komplexiteten och osäkerheten i vetenskapen.
  Företagets policy klargjordes 2007 i en rapport från BBC Trust, vars jobb är att övervaka organisationen för allmänhetens räkning. Där sades det rätt ut att man inte längre skulle ge något utrymme åt kritiska synpunkter – något som man för övrigt inte hade gjort särskilt mycket tidigare heller. Därefter var det enligt Peter Sissons fritt fram för alla typer av okritiska klimatlarm utan att någon krävde kritisk granskning eller kontroll av källorna.
  http://www.theclimatescam.se/2011/01/29/bbc-valde-klimatpropaganda-framfor-god-journalistik/#comment-194324

  Min reaktion på inlägget berör sista meningen där Ingemar skriver att ” Därefter var det enligt Peter Sissons fritt fram för alla typer av okritiska klimatlarm utan att någon krävde kritisk granskning eller kontroll av källorna.”

  Jag har läst igenom artikeln (förvisso ganska snabbt) men kan inte finna stöd för något sådant uttalande, där BBC skulle använda sig av alla typer av okritiska klimatlarm utan att någon krävde kritisk granskning eller kontroll av källorna. Uttalandet låter besynnerligt och motsägelsefullt med tanke på att det är BBC.

  SvaraRadera
 7. Bo,
  Detta är off topic men det handlar åtminstone om en slags förnekelse av klimatets effekter.

  Aftonbladets reporter, Fredrik Rundkvist skrev en artikel häromdagen, som gick ut på att Sverige kommer att tjäna 95 miljarder kronor på klimatförändringarna i framtiden. Underlaget byggde på en utredning SOU 2007:60.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8479864.ab

  Oskar Englund på bloggen Ekologistas.se bemöter denna artikel på ett utmärkt sätt.
  http://ekologistas.se/klimat/aftonbladet-forvanskar-resultat-fran-statlig-rapport-klimatforandringar-ar-nog-inte-bingo-for-sverige/

  Förväntningarna är kanske inte lika högt ställda när det gäller Aftonbladet och journalistik etik, jämfört med en del andra källor, men detta är ett övertramp.

  SvaraRadera