torsdag 26 januari 2017

En ny kommunreform

Efter Kjell A Nordströms famösa uttalande om skräpytor, som dessutom innehöll en hel del sakfel, tror jag i stället fokus måste ligga på att på allvar ta sig an problemen i det som vi kallar avfolkningsbygder.

Jag tror att det hastar med att ta fram en ny kommunreform. Och kommer den inte underifrån, kommer centralmakten att tvingas tvinga (jo så menar jag) fram en sådan när små kommuner inte längre kan tillgodose en godtagbar servicenivå till medborgarna. För dit är vi på väg. Sådan ser demografin, åldersfördelningen, ut i många kommuner.

Bild från SO-rummet

Kjell A Nordströms bild av att det bara är storstäderna, främst Stockholm, som har tillväxt, och ökar sin befolkning stämmer inte. Folkomflyttningarna följer i stora drag de gamla flottningslederna. I Värmland växer Karlstad. I Norrland växer kuststäderna medan skogsbygderna tappar. Regionfakta har en intressant sida för den som vill kolla vidare.

Nog om detta. Problemet som måste åtgärdas är en långsiktig lösning av kommunernas service till sina medborgare. För en stor kommun är det inget större problem att ha egna förvaltningar som sköter åtaganden inom trafik, fritid, skola, omsorg och så vidare. Men för en liten kommun på kanske bara några tusen invånare blir ett sådant kontor oproportionerligt kostsamt i förhållande till verksamheten. Byråkratin blir dyrare i en liten kommun i förhållande till en stor, även om många tror tvärtom. Denna artikel från Västerbottens-Kuriren beskriver en del av dilemmat, även om texten har ett antal år på nacken.

I artikeln förespråkas kommunsammanslagningar som lösning. Och om det inte är där vi ska hamna måste en annan lösning tas fram. Helst i går, för det kommer ta tid genomföra också.

Alternativet till att slå samman kommuner tror jag är att slå samman kommunala nämnder och förvaltningar. Kommunfullmäktige och -styrelse skulle få en viktig uppgift i att se till att den lokala förankringen behålls tillsammans med ett tungt ansvar för samordningen.

Låter det orealistiskt?

OK, då har vi 150 kommuner i Sverige om något årtionde.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar