torsdag 19 augusti 2021

Har moderaterna någon energipolitik?

Ingen kan väl ha missat de rekordhöga elpriserna i söder. Något som inte moderaterna varit sena med att påpeka. Trots att Sverige under samma period fortsatt exportera stora mängder el.

För någon månad sedan åkte jag Blå Vägen längs Umeälven. Intresserad som jag är av energifrågor sneglade jag mot det som en gång var Umeälven. Det var definitivt inte någon brist på vatten i magasinen. Ändå pratar moderaterna, inte minst Lars Beckman här i Gävleborg, ofta och gärna talar om elbrist och behovet av ny kärnkraft. Vindkraften pekas ut som något opålitligt. 

Påståenden som inte stämmer. Vindkraften är i högsta grad pålitlig. När vindkraften producerar överskott fylls vattenmagasinen, och Sverige kan fortsätta exportera stora mängder el även när det inte blåser. Sverige kunde till och med rädda Finland från nedsläckning i vintras när en kärnkraftsreaktor snabbstoppades. 

Ögonblicksbild 19 augusti. Stor export av överskottsel från Sverige. Stor skillnad i pris mellan norr och söder.

Ögonblicksbild 19 augusti.Vindkraften står för en stor del av energiproduktionen. Betydligt mera än vad som exporteras. Stora vattenmagasin kan lagra vatten för kommande produktion. Opålitligt? Nej.


Däremot lider vi av effektbrist, en följd av att elnätet inte klarar av distributionen. Det går bra att exportera till Finland men svårare att få elen söderut. Något som moderaterna vill åtgärda genom att satsa på små kärnkraftverk. 

En så kallad SMR (Small Modular Reactor), är som namnet antyder en liten reaktorer som kan placeras utifrån elbehov (en SMR motsvarar ungefär Laforsen i Ljusnan med sina 57 MW). Ovako och Sandvik borde vara tänkbara, nu när dessa företag ställer om till en mera elintensiv, men fossilfri produktion. Kanske även Skutskär med sitt pappersbruk. Med reservation för folkopinioner och kommunala veton.

Problemet är att kärnkraft av SMR-typ inte finns på marknaden – generation IV ännu mera avlägsen. SMR är en engångsreaktor där livslängden beräknas till 25 år, men i gengäld behöver inga bränslestavar bytas. Jag vågar lova Lars Beckman & Co att återvinningen av uttjänta vindkraftverk kommer bli enklare.

Kostnaden är inte oväsentlig för en industrination som Sverige. Självklart kan en nyproducerad SMR producera konkurrensmässig el när priset är som högst. Men resten av tiden? Det vill nog till avancerade femårsplaner för att få den ekonomin att gå ihop.

Moderaterna tycks leva i en egen värld. I stället för att driva frågor om ett fungerande distributionsnät (känsligt för högern eftersom expropriering kommer krävas) svävar partiet ut med lösningar som kanske skulle kunna fungera i konkurrens med energi uteslutande producerad via fossila bränslen.

Så ser inte Sveriges energimix ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar