måndag 21 februari 2011

Ingen slump att USA leder klimatforskningen

Attackerna mot klimatforskningen blir allt mera ideologiska, och verklighetsfrånvända. Den senaste är att representanthuset, röstade för att inte stödja forskare som arbetar för IPCC. Den braskande rubriken på The Climate Scam blev naturligtvis USA:s kongress vill inte längre finansiera IPCC. En, med tanke på arbetssättet i IPCC, något långsökt rubrik, varför jag snarare funderar på hur länge Linköpings Universitet vill finansiera professor Ingemar Nordin, som ligger bakom scoopet på scammen.

Några enskilda ledamöter i kongressen har också skrivit brev till sitt presidium, där man yrkar på att NASA ska ägna sig åt rymdforskning, som det var tänkt, och strunta i klimatet. Som en ödets ironi i sammanhanget hänvisar brevskrivarna till att Kina håller på att springa förbi USA inom rymdforskningen. Naturligtvis inte ett ord om de forskningsstationer Kina sätter upp i närheten av Nordpolen. US Navy och Pentagon förstår säkert att Kineserna inte forskar om isbjörnar.

Jag är mycket spänd på fortsättningen. Det här handlar, för USA:s del, om forskning och faktainsamling som är ytterst betydelsefull för nationen.

Det här rör Förenta Staternas hjärta (icke att förväxla med pellejönsarna på Heartland Institute), kondenserat till säkerhetspolitik och nationella intressen. 

Jag tror att CIA och Pentagon är måttligt roade av politiker, som av ideologiska skäl, lägger sig i underrättelsearbetet. US Navy vill säkert ha förstahandsuppgifter, även fortsättningsvis,  om den arktiska isen, och helst före Ryssland och Kina.

Glaciärer som smälter i Sydamerika, översvämningar i Asien, torka i Amazonas, spannmålspriser som hotar stabiliteten i världen – orsakade av torka och/eller översvämning; allt detta är en verklighet som påverkar en supermakt som USA.

Glöm att USA skulle släppa sin ledande roll inom klimatforskningen. Antydningar i den riktningen är löjliga. USA kommer, i takt med att klimatförändringarna synliggörs, att satsa ännu mera resurser på klimatforskningen.

Jag tror också att underrättelsetjänsterna i USA (det finns några stycken) fortfarande lider av debaclet med massförstörelsevapnen i Irak. Det var knappast militären som drev på invasionsplanerna, och underblåste definitivt inte anledningen till invasionen. Det var ett verk av ideologiskt förblindade politiker.

När nu i stort samma politiker, fortfarande av ideologiska skäl, i stället vill negligera ett reellt hot (konsekvenserna av den globala uppvärmningen), torde strategerna i Pentagon sucka djupt.

Som sagt, det politiska spelet i USA vad gäller försvars- och säkerhetspolitik kommer att bli intressant. Konservativa politiker våndas säkert över att dom å ena sidan inte vill erkänna klimatförändringarna, samtidigt som de å andra sidan inte vill ta en ordväxling med Pentagon om hoten mot USA:s intressen.

Det här blir spännande.

Svd

9 kommentarer:

 1. Mycket bra och insiktsfull replik till nuläget. Jag antar att du känner till David Titley: http://www.youtube.com/watch?v=7udNMqRmqV8

  SvaraRadera
 2. Tack Mats. Hade nog hört talas om Titley, men nu vet jag mer. Tack

  SvaraRadera
 3. Jag ångrar mig och tar bort kommentarer som försöker få det till att jag med detta inlägg är USA-fientlig ...

  Nån måtta får det vara på idiotin.

  SvaraRadera
 4. Piprök,

  Istället för att bara gnälla på hur jag sköter mitt jobb, varför inte lämna in en formell protest om vad jag sysslar med på min fritid?

  Kanske göra en hemställan till min fakultet som har det övergripande ansvaret för hur forskning och utbildning sköts vid fakulteten? :
  http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf?l=sv

  Eller varför inte gå på FoU-nämnden som för fakultetsnämndens räkning löpande övervakar kvalitén i forskarutbildningen?:
  http://www.filfak.liu.se/presentation/namnder/fn?l=sv

  Ett alternativ är förstås att lämna en överklagan till de administrativa cheferna (som handhar anställning och löner) för min institution:
  http://www.imh.liu.se/institutionsstyrelsen/institutionsstyrelse?l=sv

  Men se till att ditt klagomål är väldokumenterat beträffande eventuell misskötsel av jobbet.

  PS. Alla vet var jag står i klimatfrågan. DS

  SvaraRadera
 5. Det här citatet är underbart:

  "Nej, man kan inte sparka Hansen därför att han vill (avskaffa(sic)) den västerländska civilisationen. Då hade de fått sparka hälften av alla akademiker i USA.

  Men däremot kan han sparkas om det går att visa att han misskött sitt jobb. Samma sak med Compton Tucker, såvida denne inte gör en privat semesterresa. Jag tror att det åtminstone i princip finns regler i en statlig myndighet som NASA för vad man får säga (även om Hansen aldrig låtit sig hindras av det). Här finns en skillnad mot universiteten."

  Det vore klädsamt om personer som strör såna här yttranden i bloggosfären, avstod från att beklaga sig på min blogg.

  SvaraRadera
 6. Förstår... Försökte tagga ned ett snäpp:

  -
  Invasionen i Irak stöddes ju av det irakiska folket samt gav demokrati, ungefär som det som händer nu.

  Nu klagar vänstern på att väst inte stöder demonstranter mot dagens arabiska diktaturer, men varför var vänstern emot att störta traktens mest förhatlige och onde diktator?

  Kan svaret vara att de som ser sig som vänster lättvindigt hoppade på USA-kritik?

  Har svårt att se på andra orsaker, men bland den "armada av argument" mot störtandet av Saddam Hussein är väl kärnvapen som svepskäl relevant, medan påståenden om hur många döda diktatorsavsättandet gav har med överdrivna tal på miljoner (en undersökning av vänstern behjälpliga Lancet) fast avsättandet snarast bör ha räddat liv netto.

  Och "armada av argument" inte olikt hur klimatdebatt går till på båda sidor. ;)

  SvaraRadera
 7. Det kan kanske vara värt att förtydliga att sistnämnda citat om Hansen kommer från självaste professor Ingemar Nordin. Ett blott alltför typiskt Nordin-citat. Det blir, som antytts, en smula löjligt när en person som tillåter sig att skriva sådant sedan beklagar sig över att själv kritiseras på andra bloggar. Samtidigt, Bo, tycker jag inte att analogin mellan å ena sidan din kritik av Nordin, och å andra sidan Nordins egna angrepp på Hansen och andra, bör dras alltför långt. En enligt min mening avgörande skillnad är att medan du är noggrann med att det du skriver skall vara sanningsenligt, så drar sig inte Nordin för att (som t.ex. i citatet ovan) ljuga och fabulera.

  När det gäller de mer formella processer som Nordin föreslår att du skall inleda mot honom så vill jag nog avråda. Dylikt är arbetskrävande och riskerar göra dig till rättshaverist, samtidigt som utsikterna att nå framgång är små. Mycket bättre vore om du fortsatte ditt fina arbete med att punktmarkera Nordins skriverier och kommentera hans ideliga övertramp. Det är viktigt att de enstaka rötägg i professorskåren som tillåter sig att argumentera ohederligt i vetenskapliga frågor inte kommer undan med att stå oemotsagda.

  SvaraRadera
 8. Magnus, en mycket, mycket enkel analys.

  USA vill naturligtvis ha stater som är vänligt inställda till USA. Jag har svårt att bli så där våldsamt upprörd av detta faktum, om USA verkligen stått upp för denna princip.

  Dessvärre är det så att USA inte reagerade, utan tom fortsatte att stötta Saddam även efter gasattackerna mot kurderna. Just för att Irak skulle balansera Irak mot Iran i regionen.

  Och det ska bli mycket spännande att se om USA aktivt kommer att stötta en demokratirörelse i Saudiarabien, när den kommer. För det gör den.

  SvaraRadera
 9. Olle, tack, skulle aldrig komma på tanken att börja inleda processer mot Nordin.

  Jag nöjer mig med det faktum att jag inte tror att vare sig Nordin, eller personer kring Nordin, är så bekväma med Nordins galenskaper. I vart fall inte om de påtalas.

  SvaraRadera