fredag 25 september 2009

Gröna Grönland

Har Ni också stött på påståendet, att vikingarna döpte ett land till Grönland eftersom det var grönt på den tiden, i motsats till i dag? Ja, ni är inte ensamma, den faktoiden (felaktig föreställning som hålls för sann) har jag också stött på många gånger. Däremot har jag aldrig läst om att Island på vikingatiden höll på att pressas ner i havet under inlandsisens grepp, vilket hade varit konsekvent.

Den del där vikingarna landsteg är grönt, och marknadsförs så även i dag av researrangörer. Det finns jordbruk på Grönland, fårskötsel är det vanligaste, men det odlas även potatis på friland.
Varför vikingarna döpte landet till Grönland finns det olika teorier om. Just teorier, därför att det inte finns några skriftliga källor från den tiden. Den isländska sagan Erik Rödes Saga skriver lakoniskt att Erik tog namnet för att locka med sig folk dit, fredlös som han var. Det påståendet är inte okontroversiellt i dag. I en artikel i Populär Historia – Vikingarna vid världens ände (länken tyvärr borta) skriver Torgny Nordin att, landet verkligen är grönt, och att det är svårt att ta teorin om propagandasyfte på allvar.

Men, om nu landet är grönt, och det finns jordbruk där, hur går det då med påståendena om att Grönland var mycket varmare under vikingatiden? Ja det kan man fråga sig; vi har tydligen att göra med ännu en faktoid. Det är naturligtvis möjligt att det var varmare under 1000-årsskiftet, men mycket varmare – nej.

På bloggsidor och olika diskussionsfora kan man se det ena påståendet om Grönland mer fantasifullt än det andra. ”Grönland exporterade frukter” är ett underbart exempel, naturligtvis utan någon annan referens, än att ”det finns gamla källskrifter”. Jag är övertygad om att det skulle väcka en vetenskaplig sensation, om det hittades autentiska skrifter, som berättar att det odlades frukt på Grönland, och i en omfattning som gjorde export möjlig.

Dock växer det såväl lingon som blåbär på Grönland. Träd är det ont om, och man behöver inte ha stor fantasi för att förstå, varför det finns mindre björk i dag än vad som växte på vikingatiden. Nationalencyklopedin har intressanta artiklar under Grönland, om såväl klimat som nordbornas tid. Bland annat skriver NE att vikingarna odlade säd, den mognade knappast men användes till foder. Brödsäd importerades, man var inte isolerade utan idkade handel.

Fredrik Larsson har skrivit en magisteruppsats Handel – lycka eller olycka för nordborna i Grönland (2007), där han beskriver den handel som de nya grönlänningarna bedrev. Mycket handlade det om täljsten och valrossprodukter. (Här blir den uppmärksamme misstänksam: om det finns dokumenterad handel vad gäller dessa produkter, så borde det väl också vara dokumenterat om det handlades med mejeriprodukter, som det också påstås på bloggar och kommentarsidor. För att inte tala om frukt … )

Fredrik Larsson berör även vikingatidens klimat; han använder sig av en källa Ingstad 1965: ”Det var ett något varmare klimat i Grönland när vikingarna kom dit än vad det är i dag”.
Det finns ingen som helst anledning att ifrågasätta detta. Det är till och med så att citatet pekar på att är varmare på Grönland i dag (2009) än vad det var under vikingatiden, eftersom det är varmare i dag än det var i trakten av 1965.

Nordbornas försvinnande från Grönland är lite grann av en gåta. Vi vet inte. En bidragande orsak kan ha varit en försämring av klimatet, men det är långt ifrån säkert. Några svar på den frågan har inte utgrävningarna gett. För det pågår arkeologisk forskning i Grönland; nordbornas lämningar ligger inte under ett tjockt lager is som vissa, mindre nogräknade fritidsforskare, vill göra gällande. Ibland kan man läsa om ”gården under sanden – GUS” och att den skulle ha varit dold i permafrost. Framförallt var den gömd under sand, hörs på namnet!
Som sagt olika teorier om nordbornas försvinnande finns, och NE tar upp en del, för den som är intresserad. Även Fredrik Larsson behandlar ämnet i sin uppsats.

Jag har en egen spekulation som jag tror kan ha haft betydelse, och som jag inte kan låta bli att ta upp: Digerdöden. Inte direkt, så att invånarna dog ut på grund av pesten, utan i stället indirekt att farsoten bromsade handel och utbyte i världen, där en avlägsen boplats drabbades extra hårt. Spekulationer har man rätt till, och det sätter krydda på en sådan gåta som nordbornas försvinnande från Grönland. Men man måste berätta att man spekulerar, och inte ger intryck av att ha en kunskap som inte existerar, eller i värsta fall är grundad på rena lögner.

3 kommentarer:

 1. Bra post.
  Jag har ett tillägg till pest-hypotesen. Det blev lediga gårdar på Island och annorstädes. De unga aktiva flyttade (tillbaka) till bördigare marker.

  SvaraRadera
 2. Hur kan Du veta vilken temperatur Grönland hade som mest under den varma vikingatiden? Dina antaganden är inte mycket värda utan underbuggnad.

  SvaraRadera
 3. Trodde att jag klargjorde tydligt i posten att vi inte vet så mycket om temperaturerna, mera än att det måste varit ganska bistert. Odlar man säd för att använda som foder, därför att kornen inte mognar (bra djurfoder), samtidigt som vikingarna tvingades importera brödsäd, kan man sluta sig till att det var ett hårt klimat för en bonde.

  SvaraRadera