torsdag 21 januari 2010

Smiden edra plogbillar till svärd

Apropå att företaget som levererar handeldvapen till USA:s soldater i Afganistan och Irak, har haft den goda smaken att ange bibelcitat på bössorna (DN). Joel 3:10 skulle de kunnat skriva, för att hänvisa till det citat som jag anger i rubriken. Ett citat som visar på hur motsägelsefull bibeln är. För den som vill är Böckernas Bok långt ifrån någon handbok i kärleken till nästan. Inte ens nya testamentet; "alla som taga till svärd skola förgöras med svärd" (Matt 26:52), eller "ty överheten bär ick svärdet förgäves" (Rom 13:4).

Att ett företag i USA stämplar in bibelcitat på bössorna, och hänvisar till sin kristna övertygelse är alltså inte så märkligt som man skulle kunna tro. Om man nu inte lever i den villfarelsen att religiös fundamentalism är något som bara existerar i "andra" religioner. George W:s tal under Irakkriget om "korståg" och "USA:s fiender" hade helt klart rötter i något som för en humanist känns som mycket dunkla kristna syften. (Jag kan heller inte göra mig kvitt liknelsen att självmordsbombare är fattigmans kryssningsmissil.)

Glöm det där med att kristendomens kulturarv är synonymt med syndernas förlåtelse, som Dick Erixon skrev så vackert om i Livets Ords Husorgan. Det kan vara så, men behöver inte vara det. Det finns alldeles för många religiösa dårar inom kristendomen för att man ska generalisera på det sättet.

Och höjden av kristen dårskap anser jag vara att stansa in bibelcitat i skjutvapen. Och jag kan inte undanhålla er den här godbiten: Ledarsidan, Världen i Dag. På fullt allvar diskuteras om omfattningen av Haitis katastrof beror på att landet inte är kristet nog ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar