fredag 22 januari 2010

IPCC och glaciärerna ...och det andra

Om IPCC:s skandal med glaciärerna har Anders Emretsson skrivit utförligt, så just skandaldelen lägger jag ner. Nästan i alla fall.

Om IPCC:s bristfälliga arbete leder till att människor i allmänhet tror att hälsotillståndet är gott för världens glaciärer, och att det inte existerar någon avsmältning, är det definitivt inte bra. Även om villfarelsen blir begränsad i tid, kan det ändå leda till en låt-gå-mentalitet där man inte tror att glaciärerna är hotade. Att Himalyas glaciärer skulle minska från 500 000 kvadratkilometer till 100 000 kvadratkilometer, fram till år 2350* borde få nackhåren att resa sig på vem som helst. Det bor liksom ett par miljarder människor längs de floder som har sina källor i Himalya.

Och vi vet vad som händer utefter de vatten som i dag drabbats av det som ser ut att bli Himalyas öde. Kilimanjaro exempelvis. Eller de boende i La Paz, Bolivia; samtidigt som antalet människor ökar i urbaniseringens spår, minskar mängden vatten från bergen.

Varför krymper glaciärerna? Det har blivit varmare, ändrat nederbördsmönster - mera regn i stället för snö, sot från vedeldning eller andra värmekällor (som i högsta grad ingår i AGW). Det vi med säkerhet vet är att glaciärer krymper samtidigt som vattenkällorna sinar.

När det gäller glaciärerna i Himalya vet vi mindre än vad vi vet om glaciärer i exempelvis Norden eller Nordamerika. Tar vi Arktis som exempel kan vi med säkerhet säga att det INTE är sot som orsakar temperaturhöjningen, för den mesta ökningen sker vintertid, utan sol. Däremot kan sotet inverka på sommarens issmältning; en tänkbar förklaríng till att IPCC legat så lågt i förhållande till verkligheten i sina prognoser.

Det vi kan lära oss från Kilimanjaro och La Paz är att glaciärerna smälter och att det får konsekvenser. Naturligtvis kommer detta att ifrågasättas av klimathaverister, som kommer att hävda att glaciärerna inte har så stor betydelse för vattenförsörjningen. Skit samma. Om det är krympande glaciärer, eller de faktorer som krymper glaciärerna, som orsakar vattenbristen, tror jag är egalt för de drabbade.

Och de som hävdar att det inte är någon fara för glaciärerna i Himalya, får förklara för mig varför dessa skulle vara annorlunda än glaciärer i Alaska, på Svalbard och Norges fastland, i Alperna, Sydamerika eller varför inte Grönland. Vad gäller norska glaciärer är dessa särskilt intressanta i sammanhanget; glaciärerna visade längre än på andra ställen en ökad tillväxt. Det är slut med det.

De norska glaciärerna användes också länge som argument mot den globala uppvärmningen. I vissa fall fortfarande; haveristbloggen The next ice-age now har visst glömt att uppdatera...

Men visst går det att leta upp glaciärer som växer, och konstigt vore det annars. I områden som fått ökad nederbörd, samtidigt som temperaturerna håller sig i schack, växer naturligtvis isen.

Men, att en glaciär ser ut att växa behöver inte betyda att den verkligen gör det. Det finns ett fenomen som kallas för "surge", alltså att glaciären flyter - svallar - fram. Det kan (det finns andra orsaker också) bero på temperaturökning, som gör att den understa isen smälter av ismassans tryck; då flyttar glaciären fram sin front utan att ismassan har ökat.

När det gäller att hålla koll på verkligheten, känns det som om vi kan se framtiden an med tillförsikt. CIA ska börja släppa bilder som kan användas i klimatforskningen. Naturligtvis inte de mest detaljerade, men ändå. Right Wing-sfären i USA tycker naturligtvis inte om det. Själv tycker jag att det är utmärkt; ju mera kunskap vi får om klimatförändringarna desto bättre. Hoppas att skeptikerna i Sverige tycker likadant (men jag tror inte att CIA:s bilder får spridas hur som helst, så risken finns naturligtvis att McIntyre får ett nytt arbetsområde ...).

Jag måste också erkänna att jag är tveksam till hur Indien kommer att reagera på mera detaljerade bilder över Himalya. Men jag hoppas att det finns en vilja att ta reda på mer fakta.*Det är det här årtalet -2350 - som som någon klantskalle vänt till 2035, och som efter det fått fäste i rapporterna. (Dock säger min bild av IPCC:s rapporter, att de generellt tar till i underkant, så vi ska nog hålla ögonen på det här årtalet ...också)

Uppdatering:Newsmill är man som väntat i full färd med att kräva, om inte IPCC:s avgång, så i alla fall en konkurrernade klimatpanel. Jag är böjd att säga gärna. Men med samma krav på stringens som vad vi ställer på IPCC; inga motstridiga rapporter, och de måste framförallt förklara vad det är som ådsadkommit den klimatförändring vi i dag ser. Nej, det räcker inte inte med ett diagram över den kosmiska strålningen som slutar 1985. Och om atmosfärsforskare inte tror på en kraftig negativ forcing från moln, orsakat av ett varmare klimat, á la Roy Spencer, ska de då ändå tvingas forska om det? Nej, de va inge bra - Spencer anser ju trots allt ändå att koldioxiden har betydelse ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar