fredag 11 mars 2011

Sanslöst trött på klimathaverister

Fredrik Charpentier Ljungqvist är en av alla de seriösa forskare som verkar inom ett fält som tangerar klimatforskningen. Jag skriver inte detta i nedlåtande syfte, långt därifrån. Charpentier Ljungqvist är seriös, och tar upp just den del inom klimatforskningen som sällan kommer till tals: Hur klimatet påverkar historiens gång. Och hör och häpna, Charpentier Ljungqvist, ger inga som helst antydningar till slutsatser, som att dagens klimatförändringar skulle ha historiska paralleller, tvärtom.

En av Charpentier Ljungqvists slutsatser i den uppsats, många renodlade klimathaverister länkar till, är:

Substantial parts of the Roman Warm Period, from the first to the third centuries, and the Medieval Warm Period, from the ninth to the thirteenth centuries, seem to have equalled or exceeded the AD 19611990 mean temperature level in the extra-tropical Northern Hemisphere. Since AD 1990, though, average temperatures in the extra-tropical Northern Hemisphere exceed those of any other warm decades the last two millennia, even the peak of the Medieval Warm Period, if we look at the instrumental temperature data spliced to the proxy reconstruction.”

Alltså kära klimathaverister, har ni svårt för engelska, som även jag har emellanåt, så får ni väl använda goggles översättning (så här ser den ut):


"Stora delar av den romerska värmeperioden, från den första till den tredje århundraden, och den medeltida värmeperioden, från nionde till det trettonde århundradet, verkar ha uppgick till eller översteg AD 1961-1990 medeltemperaturen nivå i extra tropiska Norra halvklotet. Sedan AD 1990, dock medeltemperaturen i extra tropiska norra halvklotet högre än för alla andra varma decennier de senaste två årtusendena, även toppen av den medeltida värmeperioden, om vi ser den instrumentala temperaturdata skarvade till proxy återuppbyggnaden. "


Ursäkta, men det jag får ut av Charpentier Ljungqvists uppsats är att temperaturen efter 1990 (alltså en period av än så länge 20 år), enligt hans sammanställning, i dag är högre än vad den var under MWP.

Naturligtvis finns det en möjlighet för de här klimathaveristerna att hävda att Charpentier Ljungqvist inte är tillförlitlig därför att han skarvar olika temperaturrekonstruktioner, men då måste dom bestämma sig: är rekonstruktionerna tillförlitliga före skarvningen eller inte? Och upphör tillförlitligheten efter skarvningen, ja, då måste all temperaturdata efter 1850 även den vara bluff, alltså även den data skeptikern Roy Spencer redovisar. Alltså data som stämmer utmärkt överens med NASA och HadCRU . Och då är också Charpentier Ljungqvists uppsats irrelevant.

Det finns alltså två fullgoda alternativ för dom som seriöst vill använda Charpentier Ljungqvists uppsats som argument: Antingen i konsekvensen namn förkasta allt, och säga att all forskning och den kunskap vi använder om klimatet är buffel och båg, inklusive Charpentier Ljungqvists arbete , eller helt enkelt hålla käften.

Jag ser dock positivt på framtiden och förväntar mig att dom som refererar till Charpentier Ljungqvist, faktiskt tar konsekvenserna av detta och skickar en officiell ursäkt till Mann och andra forskare. Att alla ni som som använder Charpentier Ljungqvist som referens tar konsekvenserna av detta, i stället för att utpeka (hoppas det är oavsiktligt) seriösa forskare som fuskare.

Jag ser fram emot att läsa den officiella ursäkten på The Climate Scam (den här kommentaren säger en hel del)..

1 kommentar:

  1. Charpentier Ljungqvists resultat är väldigt likt de från tidigare NH-rekonstruktioner som Moberg 2005 och Mann 2008.

    SvaraRadera