lördag 16 november 2019

Politisk klyvning mellan stad och land
Ofta är tonläget högt, och lösningarna enkla, när landsorten diskuteras. Moderaterna har i debattartiklar framfört sina krav för en levande landsbygd, ”vi måste lyssna på landsbygdens folk”. Föga förvånande ses vargar och bensinskatt som livsavgörande frågor. Sverigedemokraterna ser det som viktigast att strypa invandringen, vare sig där finns några eller inte.

SVT har i ”Sverige Möts” lyft åsiktsskillnader mellan socialgrupper (klasskillnader), mellan män och kvinnor, unga och gamla, och mellan stad och landsort[1].

Vargar, bensinskatt och invandring tycks viktigt i landsort, men hur är det med feminism, jämställdhet, miljö, naturvård, klimat och solidaritet? Frågor som är viktiga för främst unga kvinnor? Den grupp som först av alla flyttar från landsorten, och som är överrepresenterad bland vänsterns och miljöpartiets väljare.

Sverigedemokraterna bland män i landsort.

Ungefär så ser den politiska klyvningen av landet ut. En klyvning som är fullständigt förödande för orter som kämpar mot kvinnounderskott, och med en bedrövlig demografi.

Det är hög tid att lyssna på dom som funderar på att lämna landsorten. Dom andra hörs ändå.

[1] De olika definitionerna på glesbygd, landsbygd, tätort, stadsnära landsbygd, stad och storstad är en snårskog, som ofta resulterar i begreppsförvirring. Jag vill använda begreppet landsort, som en definition av den del av Sverige, som ligger bortom allfarvägarna, och som plågas av utflyttning och demografisk obalans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar