torsdag 20 oktober 2016

Marknadsliberal dumhet om public service

Jag har trots ansträngning svårt att förstå den debattartikel som Fredrik Segerfeldt nyligen publicerade i Expressen, ”Vänstervridningen i public service måste upphöra. Målet för detta skott från höften är Po Tidholms dokumentär ”Resten av Sverige”. Segerstedt anser dokumentärserien vara producerad av en tydlig vänsterdebattör. Segerstedt säger det inte rent ut, men menar nog att dokumentären är vänstervriden. Fan tro´t.Fredrik Segerfeldt själv då? En driven marknadsliberal, eller kanske nyliberal, som ägnat en stor del av sitt liv som opinionsbildare på Timbro. En tankesmedja och lobbygrupp som startade 1978, mycket för att bryta socialdemokraternas dominans i den politiska debatten.

Så är det knappast i dag. Det är Timbros tankar om ”New Public Management”, avregleringar, skattesänkningar och privatiseringar som till stora delar ligger som grund i svensk inrikespolitik. Välfärden ska upphandlas – inte organiseras av det offentliga.

Så har det varit ända sedan Carl Bildt i regeringsdeklarationen 1991 proklamerade att det skulle bli en ”valfrihetsrevolution inom välfärdspolitiken”. Alltså för 25 år sedan.

Detta är utgångsläget för den som vill producera en samhällskritisk dokumentär i dag. Och jag kan inte frigöra mig från tanken, att Fredrik Segerstedt menar, att kritik mot dagens ordning automatiskt faller under kategorin vänsterpropaganda.

Eller att Fredrik Segerfeldt anser att det inte längre räcker med att Timbro är ledande i den politiska debatten. Att SVT och annan public service ska åläggas förmedla den verklighetsbild Timbro förmedlar.

I så fall bör Sveriges kanske starkaste lobbyorganisation tänka till ytterligare ett varv. Det här är inte det minsta liberalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar