onsdag 12 oktober 2016

Konspirationsteoretiker – Lotta Grönings nya karriär

Tidigare var journalisten Lotta Gröning, väl så meriterad, en frisk fläkt i debatten, som gärna tog upp ämnen som hamnat utanför det som diskuterades på ledarsidorna.

Nu har den friska fläkten grävt ner sig djupt i ett konspirationsteoretiskt[i] träsk som känns riktigt sunkigt. Bloggen ”For Future” där Lotta Gröning medverkar består till stora delar av inget annat än ryktesspridning. Och med en så total brist på källangivelser att det närmast är lögn i f-n att ens kunna hitta det som skulle kunna vara källan.


Det senaste alstret är Lotta Grönings scoop om att EU vill avveckla svenskt jordbruk. Jordbruket skulle koncentreras till de områden där det är mest lönsamt, och att allt jordbruk norr om Skåne riskerar läggas ner. Och det skulle ske med regeringen och LRF:s tysta medgivande.

Redan innan vi börjar granska källorna dyker den första frågan upp. En fråga som skiljer ryktesspridning och ”klickjakt” från granskande och grävande journalistik. Bedömningen om en ”nyhet” är realistisk i förhållande till bakgrundsfakta. En del i nyheten är att svenskt jordbruk håller på att läggas ned av EU, samtidigt som LRF är passiva. Detta skulle kräva en enorm konspiration. LRF:s ledning skulle sätta en gigantisk munkavle på östgötaslättens bönder, även Mälardalens, och Skaraslätten … Bönder som är mycket röststarka inom LRF, och även finns med i ledningen. En enkel och logisk slutsats är att det ligger utanför möjlighetens ram.

Lotta Gröning hänvisar till en karta som sägs visa EU:s syn på jordbruket i framtiden. Att få Gröning att komma med en källa till sina påståenden inklusive karta var omöjligt. Gröning hänvisade till ”hemlig källa” som inte kunde röjas.


Nåväl, såväl karta som bitvis ordagrant innehåll, i de påståenden Lotta Gröning kastar fram kunde spåras till en organisation som kallar sig Familjejordbrukarna. Familjejordbrukarnas inlägg skrevs i augusti i år, Gröning skrev sitt inlägg 10 oktober. Jag kan inte låta bli fundera över om organisationen Familjejordbrukarna är den hemliga källa Gröning inte vill röja … Och om det nu var ett scoop, så skulle det för övrigt varit sunkigt att stjäla nyheten från den som var först, utan att ge cred.Det är helt riktigt att det såväl i Sverige som i EU finns en oro över jordbruket i Sverige. Land Lantbruk skrev om detta redan i maj 2013. I artikeln talas om att jordbruken utanför slättlandskapen hotas av nedläggning. Det förs ständigt en diskussion om jordbrukets lönsamhet. Lotta Gröning talar om att LRF tiger. Ren lögn alltså.

Jag är också oroad över framtiden för svenskt jordbruk, och har många synpunkter på såväl jordbrukspolitik som på LRF:s inriktning.

Detta är en debatt som måste föras, men det görs bäst utifrån fakta. Inte utifrån smörja som sprids av bland andra Lotta Gröning.

Jag är inte säker på att Lotta Gröning ljuger medvetet. Det kan handla om en förvriden verklighetsuppfattning.

Uppdatering: Den här sidan från EU-upplysningen ger en övergripbar bild över EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik. Det är inte några större konstigheter. En jordbrukare får en viss summa i gårdsstöd direkt från EU per odlad hektar. För Sveriges handlar det i år om 7,6 miljarder kronor.

Stödformen ser jag som bättre än den Sverige använde tidigare. Då utgick stödet utifrån vad som producerades. Ju mera produktion, desto högre stöd. En ordning som gjorde det avsevärt svårare att tillämpa miljöhänsyn, som kanske bromsade produktiviteten.

Det utbetalas även mot ansökan ett Landsbygdsstöd motsvarande 2,2 miljarder kronor, där staten måste skjuta till minst lika mycket. Stödet utbetalas för landsbygdsutveckling, företagsinvesteringar och miljöåtgärder m.m.

Sammantaget finns det inget petande, ingen detaljstyrning, från EU, vad gäller landsbygdsstödet, utan medlemsländerna får tämligen fritt utforma sina egna regler. Villkoret är långsiktig hållbarhet.

De här stöden är långsiktiga och gäller fram till 2020, därefter sker en omförhandling.


Och ingen ska inbilla mig att den omförhandlingen kommer äga rum i tysthet … 

Martin Moreus på bloggen "Bonde på riktigt" skriver att Lotta Gröning ska ta av sig foliehatten.
[i] Ett annat tillfälle där Lotta Gröning byggde upp en egen verklighet var när hon i ett FB-inlägg hävdade att PK-Sverige vänt Hans Rosling ryggen på grund av sitt tal på flyktinggalan. Därför fick inte Rosling vara sommarpratare??? Att Rosling däremot var vinterpratare struntade Gröning i. (Läs stolligheterna själv på bloggen Mediebruset.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar