söndag 18 september 2011

Klimatförnekarna allt mer bisarra

Normalt ska man vara försiktig med ordet klimatförnekare, om sig själva säger det här klientelet att dom inte förnekar klimatet, vilket oftast är riktigt.

Inte i det här fallet.

När det gäller Arktis och förändringarna i det området finns det dom som förnekar klimatet.

När Per Welander skriver att det inte blev något isrekord i år, är han naturligtvis väl medveten om, att han för att komma till den slutsatsen måste strunta i viktig fakta.

Som att strunta i volym:


Och area:


Jodå det blev ett nytt bottenrekord. Och det är inte något som vi som tar klimatförändringarna på allvar gläds över, som det antyds på scammen. Dom som blir glada är olje- och gruvindustrin.

Såväl Nordvästpassagen som Nordostpassagen har i år varit (är?) öppna. Jag vet inte vad vi ska kalla den farled som börjar öppna upp sig norr om Grönland och Ellesmeön, men vi kan väl döpa den till Nordpassagen.


Det är alltså den tjockaste isen som brutits upp i år, och bara det indikerar att istäcket är i mycket dåligt skick.

Ärligt talat, har ni någon gång stött på att de här klimathaveristerna skrattat åt oljebolagen, eller ens lett i mjugg, över att dom satsar stora resurser i Arktis? Eller varför inte ha varnat dessa bolag, för att det snart blir kallare.

Detta är naturligtvis hypotetiska frågor. De här bolagen som riktar in sig på Arktis är självklart väl medvetna om vad som händer, och skulle skratta åt den som påstår att det framöver kommer att bli kallare. Det hindrar dom naturligtvis inte från samtidigt ha åsikten att människans bidrag till klimatförändringarna är ringa. Ett nyttigt garde på nämnda scam ser till att hjälpa till att sprida denna politik.

Den arktiska havsisen är i rask takt på väg att försvinna sommartid, med stora konsekvenser. Någon annan åsikt finns inte i forskarvärden, inte hos dom som arbetar inom fältet. Frågan är bara hur snabbt det kommer att gå. Helt klart är i alla fall att den prognos IPCC redovisade 2007 kraftigt kommer att revideras.

Det blir långsamt varmare, 0,14 grader per decennium just nu. Mycket snabbare i Arktis. Det hjälper inte att påstå, som en skribent på scammen uttrycker det, att det inte förekommit någon statistiskt signifikant uppvärmning de senaste 14,5 åren.

Jo, ni läste rätt. 14,5 år är det intervall dom siktar in sig på. För något år sedan var det 15 år, vilket indikerar att uppvärmningstakten ökat, om än marginellt.

Jag beundrar scammen för att dom så konsekvent kan ägna sig åt nonsens. Det kommer inte att spela någon roll om dom behöver ett intervall på 17, 12 eller hellre x år. Det kommer alltid att heta, att vi inte har haft någon statistiskt säkerställd uppvärmning på x år.

Klimatforskaren och meteorologen professor Lennart Bengtsson slaktar den typen av argumentation i ett gästinlägg hos Uppsalainitiativet.

Lennart Bengtsson slutkläm, att vi kan strunta i ”NIPCC” kan gott gälla The Climate Scam också.

12 kommentarer:

 1. länken till Bengtsson har blivit fel

  SvaraRadera
 2. Följande bloggartikel av Arndrew Revkin motsäger ditt påstående att det i forskarvärlden inte finns någon annan åsikt än att den arktiska isen i rask takt är på väg att försvinna:
  http://dotearth.blogs.nytimes.com/2011/08/08/on-arctic-sea-ice-and-warmth-past-and-future/

  Revkin är journaist på New York Times och har uppenbarligen god kontakt med de forskare som studerar förhållandena i Arktis.

  SvaraRadera
 3. Quentin Sarstedt19 september 2011 15:18

  Jomen visst kan man tycka att Welander struntat i viktig information. Men det har ni också: Det finns åtskilliga forskningsrapporter som visar att orsaken till den sparsamma isutbredningen i Arktis inte beror på CO2-inducerad global uppvärmning utan på ovanliga vindförhållanden som drivit iväg isen ut på varmare vatten. Jag vet inte vad som är sant och falskt i detta men misstänker att det kan vara en kombination.

  Sedan finns det en hel rad med anekdotiska indikationer om att Arktis varit "isfritt" flera gånger de senaste 150 åren, bl a på 1920 och -30talen. Det kan ju tyckas vara meningslöst att ens diskutera sådant vi inte har mätt upp ordentligt men det pekar ändå på att den period som är satt som normal, möjligen är lite för kort och att vi inte bör ta stora ord som "någonsin" i våra munnar när det gäller dessa frågor.

  Sedan fattar jag inte var oljebolagen kom in i detta resonemang. V v förklara.

  SvaraRadera
 4. Anonym, det är svårt att ha några invändningar mot Revkin, när han, efter att ha talat med många arktiska forskare, kommer till slutsatsen att den arktiska kommer att återhämta sig om det blir kallare.

  Om vi får en avkylning alltså. Det innebär att den globala medeltemperaturen måste sjunka, inte stanna kvar på 00-talets nivåer, och absolut inte öka. Temperaturökningen norr om 65:e, som Spencer redovisar till ca 0,45 grader per decennium måste inte bara upphöra, utan också sjunka kraftigt.

  Inget tyder på det i dagsläget.

  SvaraRadera
 5. Quentin Sarstedt, håller inte riktigt med om att jag struntat i viktig information eftersom mitt inlägg handlar om isens utbredning, area och volym.

  Visst handlar isens försvinnande om yttre faktorer, framförallt 2007. Därför borde isen återhämtat sig, därför att vi efter 2007 inte sett de extrema väderförhållanden som då rådde.

  I stället fortsätter isen att krympa. Sedan måste vi även ställa oss frågan om förhållandena 2007 var så unika. Det bör ha hänt även tidigare, men inte fått några nämnvärda effekter.

  Anektdotiska bevis ska vi vara försiktiga med. Vi vet att isläget runt Svalbard varierat mycket, och att det enligt Norsk Polarinstitutt varit ganska mycket is runt öarna de senaste åren. Drivis eftersom packisen fragmenterats, och som transporterats bort från polen.

  Det som är unikt under senare år, är att såväl NW- som NE-passagerna varit öppna flera månader sommartid, och i år även att isen norr om Grönland brutits upp.

  Oljebolagen. Visst är oljebolagens aktivitet norr om Ryssland en indikation på att dom praktiskt ser till att dra nytta av klimatförändringarna. Vi har snart offshoreborrning norr Ryssland. Något som bara för några år sedan varit otänkbart. Det börjar även bli efterfrågan i området på isbrytare som kan operera vintertid.

  SvaraRadera
 6. Quentin Sarstedt19 september 2011 16:40

  Hej igen Bo och tack för kommentar.

  Är det så att vindförhållandena nu är "normala"? Var kommer den informationen ifrån? Jag har inte sett det tidigare.

  Anekdotiska bevis. Jag har själv läst "reserapporter" från just trakterna kring Svalbard från, tror jag, 1922-23 där isutbredningen var ännu mindre än idag. Det som är svårt att säga är hur isutbredningen såg ut på andra sidan Arktis vid samma tidpunkt. D v s vi vet inte om den låga isutbredningen då var global över hela Arktis eller bara regional.

  Jag håller med dig om att anekdotiska bevis kan vara missledande. Men allvarligt talat: Det kan proxyberäkningar av temperatur också vara. Jag tänker naturligtvis på de berömda årsringarna från Sibirien.

  Att oljebolagen har siktet ställt på Arktis är väl inget nytt. Det är klart att det är en fördel för dem om det är isfritt. Jag antar att din poäng är att Big Oil tror att det kommer att vara isfritt framöver, annars hade de inte satsat och att det i sin tur gör IPCCs och andras prognoser mer trovärdiga. Så långt är jag med. Men det säger ju inget om orsaken till att isen försvinner.

  Man skulle för all del kunna tänka sig en tankekonstruktion som bygger på att Big Oil släpper ut massor av CO2 för att i slutändan hålla Arktis isfritt och möjliggöra exploatering av Arktiska oljereserver men det känns väl lite väl konspiratoriskt?

  SvaraRadera
 7. Tack för svaret om Andrew Revkins artikel!

  Men som jag uppfattade vad Revkin skriver så oroar han sig inte för att sommarisen skulle kunna försvinna även om temperaturen stiger. Forskningen säger enligt Revkins artikel att sommarisens minsta utbredning när det var som varmast efter senaste istiden så var den hälften så stor som 2007.

  SvaraRadera
 8. Quentin Sarstedt, att du inte har stött på påståendet att förhållandena i Arktis är normala, beror uteslutande på att du hittat på det själv.

  Bryr du dig om att läsa vad jag skrivit, så läser du att jag skrev det efter 2007 inte varit så extrema förhållanden. Viss skillnad.

  Läs rapporten från SWIPA i stället som jag länkar till.

  Svalbard. Ja just det. Det var väl ungefär det jag skrev också ...

  Divergensproblemet från Sibirien är helt betydelselöst och oväsentligt i sammanhanget. Det rör nutid och vi behöver inte använda proxies när vi har tillgång till instrument eller satellit.

  Ditt sista stycke gjorde att jag tvekade om att publicera din kommentar.

  De enda jag har hört använda det argumentet, om att oljebolagen medvetet skulle släppa ut CO2 för att smälta isen, är från riktigt sjuka klimathaverister, som vill göra gällande att vi som tar klimatförändringarna på allvar, skulle ha sagt så.

  Antydningar i den riktningen publiceras inte på den här bloggen.

  SvaraRadera
 9. Anonym. I artikeln framgår det att den arktiska isen var mindre än vad den är i dag, i en temperatur som var något, eller en aning (somewhat) högre än i dag. Trenden uppåt i Arktis är runt en halv grad decennium.

  Revkin uttrycker tydligt att den arktiska isen, enligt hans uppfattning, kommer att återhämta sig om det blir kallare. Att en återhämtning kräver att det blir kallare är centralt i artikeln.

  Revkin tror däremot inte att ett isfritt Arktis är oåterkalleligt. Där håller jag, amatör som jag är med.

  SvaraRadera
 10. Quentin Sarstedt21 september 2011 07:40

  Hej igen Bo,

  Du verkar vara väldigt irriterad på mig, är du det?

  Jag erkänner att det är en viss skillnad mellan normal och "vi efter 2007 inte sett de extrema väderförhållanden som då rådde". Därför satte jag också normal innanför citationstecken.

  SvaraRadera
 11. Hade du något intressant att säga om rapporten från SWIPA?

  http://www.amap.no/swipa/SWIPA2011ExecutiveSummaryV2.pdf

  SvaraRadera