torsdag 23 januari 2020

Satsar Sandvik på rätt häst?


Factfulness är en fantastisk bok. Hans Rosling skrev den tillsammans med son och svärdotter. Enligt Rosling själv, hans sista bidrag i striden mot global okunskap. Världen förändras, snabbt, samtidigt som vi lever med en föråldrad världsbild. Världen blir stadigt bättre, även om där finns otäcka orosmoln, inte minst klimatförändringarna.

"Denna bok är min sista strid i min livslånga kamp mot den förödande globala okunskapen. Den är mitt sista försök att förändra människors sätt att tänka." - Hans Rosling 1948-2017

Sättet på vilket världen förändras har enorm betydelse för en liten exporterande nation som Sverige. I dag räknar FN in ungefär en miljard människor, i den grupp som tjänar mer än 32 dollar/dag, den rikaste delen. Två tredjedelar av dessa bor i vad vi kallar för västvärlden, alltså Europa och Nordamerika.

Eller för att byta språk: En tredjedel av de köpstarka konsumenterna bor inte i det gamla väst. Om tio år har andelen ökat till drygt hälften. Därutöver är gruppen snabbt växande. Och det är inte i USA och Europa den tillväxten sker.

Många länder på den Afrikanska kontinenten (tre gånger större än Europa) är på väg att lämna den nivå vi hade under andra världskriget, flera har redan gjort det. Och dom kommer knappast att nöja sig med spetsteknik från 40-talet.

Den västerländska dominansen i världsekonomin är snart passé.

Sandvik har på kort tid förvärvat ett antal USA-baserade företag. Det är säkert företag som bedöms tillföra kompetens och marknadsandelar. Men samtidigt bolag som ligger långt ifrån de kontinenter där de nya marknaderna finns. Den verkligheten går inte att ändra.

Utmaningen för Sandvik är att fortsätta vara ett världsledande företag även när marknade förändras och flyttas.

Den tekniska utvecklingen i USA har även hamnat under press. President Donald Trump kritiserar de regleringar som driver utvecklingen framåt. Trump dundrar mot energi- och resurssnåla diskmaskiner, snålspolande toaletter och LED-lampor (ett tal i Battle Creek i Michigan den 19 december). Fossila bränslen ses som guds gåva till mänskligheten, som det ska satsas på, trots att kolkraftverk i USA lägger ner på löpande band. Administrationen tycks medvetet välja en annan väg än vetenskap och beprövad erfarenhet.

Med den utvecklingen är USA knappast något att luta sig mot, för den som vill vara med i budgivningen, när livet stadigt förbättras för miljarder människor på det här klotet.

Givetvis gäller detta generellt, och inte bara Sandvik, men i den här regionen är exemplet lätt att identifiera sig med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar