fredag 4 oktober 2019

När orden mister sin valör och sidor kapas

Sveriges Televisions satsning ”Sverige möts” är vällovlig, men innebär det att vi ska tvingas diskutera utifrån vanvettiga påståenden och groteska överdrifter?

Det finns säkra uttryck att ta till för den som vill döda en diskussion. Ord, som en gång betydde något, men som nu mist sitt värde.

Ni känner säkert igen ”systemkollaps”, ”inbördeskrig”, ”No-Go-Zoner”, Stasi-Television etc. Ord som används, inte för att föra en dialog, utan för att trycka ner, härska över, den som vill föra en öppen och sansad diskussion.

Dessutom en välriktad spottloska rakt i ansiktet på alla dom som i verkligheten upplevt systemkollaps, inbördeskrig, levt i No-Go-Zoner eller blivit fängslade och torterade för sina åsikter.

Den som inte håller med, att Sverige blivit ett land i fritt fall blir godhetsknarkare. Vetenskap och beprövad erfarenhet avfärdas som politiskt korrekt, PK (som om det korrekta har med politik att göra).

Visst kan producenterna på SVT tycka att alla ska prata med varandra, men måste även se konsekvenserna, som i fallet med Sverigedemokraten Jan Roostal, som jag skrev om för någon vecka sedan. Ser verkligen SVT det lämpliga i att en politisk diskussion utgår från namnförvanskningar med prefixet ”röv”? I syfte att gagna det offentliga samtalet?

Skall vi, inom ramen för Sverige Möts, när vi diskuterar migration, behöva stå ut med den giftiga konspirationsteorin Eurabia, ibland även kombinerad med den antisemitiska konspirationsteorin, att judarna använder islam för att destabilisera Europa? Jodå, inte ovanligt i trådar som tillåts domineras av SD-anhängare.

Klimatfrågan, måste vi då ta med konspirationsteorin, att klimathotet är konstruerat, för att bana vägen för en världsregering med grön diktatur på agendan? Jodå, George Soros, med judisk bakgrund, pekas ofta ut som spindel i nätet. Måste vi släppa in Rebecca Weidmo Uvell, opinionsbildare, som använder myten, i sin anti-Greta-kampanj?

Rebecca Weidmo Uvell gör sitt bästa för att hålla sig väl med antisemitiska konspirationsteoretiker.

När vi diskuterar våld och kriminalitet, måste vi då ta med, att Sverige befinner sig i inbördeskrig? Debattörer som hävdar att tusentals otrygga svenskar flyr till England och USA? Hur ska vi förhålla till politiker, som förre riksdagsmannen, centerpartisten, Staffan Danielsson, som hjälpt Katerina Janouch att sprida lögnen? Som via sina kanaler legitimerar högerextrem propaganda. Bara dom uppvisar hövlighet mot deltagarna i debattforumet, är det OK att förtala och håna andra. Greta Thunberg är bara en i raden av utsatta.

Bild från den av Staffan Danielsson startade debattgruppen Allmänpolitisk Debatt. En tendentiös video som sägs skildra Greta Thunberg som lydigt redskap för New World Order. Och av en händelse som ser ut som en tanke dyker Rebecca Weidmo Uvell upp som referens i tråden.

Marcus Oscarsson, i motsats till Staffan Danielsson, gör sitt bästa för att hålla rent, så det är inte omöjligt.Lotta Gröning, ett annat exempel, försöker inte ens. Snarare slänger ut olika ”köttben”, som uppmuntrar invektiv och konspirationsteorier, alternativt själv torgför. 

Gröning klagade efteråt på att hennes följare gick till personangrepp på Greta Thunberg. Alltså först peka ut Thunberg som viljelöst barn, sedan uppröras över att folk går i spinn. Naivt med dragning åt det infantila.


Måste pissrännor, signerade Rebecca Weidmo Uvell, Staffan Danielsson, Lotta Gröning, Katerina Janouch med flera, infogas i det offentliga samtalet?  Måste vi, i mötet mellan människor, lyssna till, samtala kring, ta på allvar, teorier om Eurabia, Soros och New World Order?


Fotnot: Bildexemplen är samtliga tagna från ”alternativmedias” pågående kampanj mot klimatfrågan som de låter personifieras av Greta Thunberg. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar