torsdag 17 oktober 2019

Klimatförnekare och Sion Vises Protokoll


För klimatförnekarna är konspirationsteorierna luften dom andas. FN, alternativt någon annan auktoritet, synlig eller inte, Bilderberggruppen nämns ofta, sägs styra forskningen kring klimatet. Vädertjänster beskylls för att redovisa högre temperaturer än vad det i själva verket är. Forskare som arbetar med att ta fram klimatmodeller förklaras som odugliga. Klimatkänsligheten, alltså effekten från en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären, förklaras alltid som överdriven, om den överhuvudtaget ges betydelse. Den arktiska havsisen sägs återhämta sig varje vinter, lika säkert som att höjningen av havsnivån bara är marginell. Forskarna ljuger, förutom några få sanningssägare, som oftast har det gemensamt att dom aldrig ägnat sig åt forskning relaterat till ämnet.

Allt är en konspiration. Ibland förklarad med att politiker, i klimathotet, hittat ännu en metod att beskatta medborgarna, men allt oftare påstås, att det är krafter i eller bakom FN, som vill bilda en världsregering, med målet att införa en grön diktatur. Globalister och New World Order är lagom diffusa ord, som allt oftare dyker upp hos tongivande klimatförnekare.

Synsättet ligger snubblande nära falsariet Sion Vises Protokoll. En pamflett, som sägs visa en judisk konspiration, med målet att uppnå världsherravälde. En text som från början spreds i tsarryssland, men som drevs till sin spets i nazityskland.

I dag törs ytterst få tala öppet om en påstådd judisk konspiration. I stället används kodord som globalister och New World Order – samma som hos klimatförnekarna – ofta personifierade genom namn som Rothschild och Soros.

George Soros är ett namn som dyker upp allt oftare bland klimatförnekare. Vid sidan av de gamla termerna. Argumentationen blir allt mera extrem. Antisemitiskt tankegods allt mera accepterat.
I kölvattnet av Greta Thunbergs världsberömda klimatstrejk påstår delar av den svenska klimatförnekarsekten, helt öppet, att Thunberg i själva verket styrs av George Soros. Påståendet torgförs via bloggar, sociala medier och webb-TV.   

För en tid sedan undertecknade 500 forskare (sic!) ett brev till FN:s generalsekreterare med påståendet ”att inte förlita sig på klimatmodeller eftersom de bevisligen överdriver den globala uppvärmningen”. De svenska undertecknarna är ungefär de väntade, en krets där antisemitiska kopplingar inte väcker någon uppmärksamhet.
Svenska undertecknare av brevet till FN:s generalsekreterare. Kemiskt befriat från klimatforskare. 

Jacob Nordangård (som undertecknat brevet efter att skärmdumpen togs) skriver om George Soros och Ricken Patel (redan 2015):
När Patel synas så faller dock detta oberoende ihop som ett korthus. Han har tidigare varit involverad med FN, Rockefeller Foundation, Gates Foundation och svarar mot en ultrarik elit som driver en tydlig agenda. Denna handlar om mer makt åt FN och ett system för Global Governance. I bakgrunden hittar man också en av de mest skrupellösa globalisterna, George Soros. Patel och hans medgrundare till Avaaz, Tom Perriello, har sedan länge varit involverad i Soros olika projekt.
Citatet innehåller ett flertal antisemitiska markörer, något som inte väckte någon uppmärksamhet på bloggen ”Klimatupplysningen”, där konspirationsteorier uppenbarligen räknas som upplysning.
Lars Bern, en  av undertecknarna, är ännu mera öppen med sina sympatier. Utöver att låta sig intervjuas av nazistsympatisören Ingrid Carlqvist, skriver Bern även debattartiklar i Newsvoice, och är där långtifrån ensam om antisemitiska konspirationsteorier.
Lars Bern skriver:
Förklaringen är den att han [Soros] tidigt blev den enormt mäktiga bankirdynastin Rothschilds vänstra hand med uppgift att manipulera finansmarknaden och politiken efter deras tycke. Hans mycket nära relationer med Rothschilds har i detalj dokumenterats av den världskände kolumnisten och historikern F. William Engdahl. 
[F. William Engdahl är möjligen berömd som konspirationsteoretiker]
Bland klimatförnekare är Lars Bern ett aktat namn.

Ordval och tonläge gör klimatdiskussionen allt mera extrem. Det som tidigare var extremhögerns tankegods anammats, inte bara av klimatförnekare, utan även av opinionsbildare i borgerlighetens utkant. Rebecca Weidmo Uvell, som tidigare bara varit allmänt skränig och osaklig i debatten, torgför nu även konspirationsteorier om Greta Thunberg och George Soros. Weidmo Uvell delas även flitigt bland borgerliga politiker, som tycks sväva på målet i fråga om den liberala demokratin.
Det måste även tilläggas, att det antisemitiska tankegods, som utgjorde kärnan i den nazistiska propagandan aldrig någonsin försvann. Det har bara legat och vilat, illa dolt, för att undan för undan komma upp till ytan mera öppet. Vi ser det inom Trumps USA, Orbáns Ungern och Kaczynskis Polen, vi ser det inom alt-right och högernationalistiska tankesmedjor – och bland klimatförnekare.
Och av en händelse, som ser ut som en tanke, kopplas nästan alltid de hårda orden om stängda gränser i kombination med invandrarhat, samman med ett högljutt förnekande av klimatförändringarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar