måndag 26 september 2016

Grumlig demokratisyn på ledarsidorna

Ledarsidorna.se är namnet på en nätsajt som publicerar debatt- och opinionsartiklar. Sajten marknadsför sig som ”alltid i opposition”, och är klart borgerlig och, skulle jag vilja säga, balanserande på gränsen till osund nationalism.Jag trodde inte jag i Sverige skulle behöva läsa, undantaget ren avskrädesmedia, någon som försvarar Polens inskränkningar i yttrandefriheten. Ledarsidorna.se hjälpte mig bli av med den villfarelsen.

Jag hade velat minnas Kjell-Albin Abrahamsson som den duktige utrikeskorrespondent och berättare han var. Nyligen gick Abrahamsson bort, men det får inte hindra att hans grumliga tankar om yttrandefrihet och andra världskriget förtigs.

Ledarsidorna.se publicerar en krönika signerad Kjell-Albin Abrahamsson. I krönikan ges bakgrunden till ett lagförslag som ska ge fängelse till den som pratar om ”polska förintelseläger”.

Jag tycker också att det är osmakligt att se nazisternas illdåd som polska. Men udden i den polska nyordningen är tveklöst riktad mot dom som dristar sig till att tala öppet om polens ansvar i förintelsen. Jag skrev om detta den 16:e februari i år.

En stor författare och kunnig historiker, som gjort mig uppmärksam på förhållandena i Europa och världen före och vid tiden för världskriget[i]. Peter Englunds Brev från nollpunkten skildrar en period med utbredd antisemitism, där Tyskland ingalunda var värst. Inte förrän tiden kring kristallnatten 1938. Jag vill hävda att nazisterna illdåd möjliggjordes av den antisemitism som fanns även utanför Tyskland. Om detta må vi berätta och tala öppet om.

Här svävar ledarsidorna.se minst sagt på målet.

I krönikan kan vi läsa: ”Ämnet är andra världskriget där polackerna har anledning att vara stolta över sitt agerande.”

Jag är lite tveksam till ett så kategoriskt ställningstagande. Inte bara för antisemitismen utan även med tanke på att den polska ledningen satt med fingrarna väl djupt i syltburken när Tjeckoslovakien styckades av Tyskland, Ungern och Polen 1938.

[i] Jag sällar mig till dom som ser första och andra världskriget, som ett krig, med ett långt vapenstillestånd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar