måndag 18 december 2017

Knutpunkten – ett lyft för Falun

Inte minst moderaterna i Falun lyfter med iver en bild av hur eländigt trafiken i Falun fungerar. Den som inte sett den nya Korsnäsvägen i verkligheten, kan av propagandan ledas tro, att leden under morgon och kväll, inte består av något annat mer eller mindre stillastående bilar.

En grupp som knappast alls hörs i den debatten är de tusentals kollektivtrafiksresenärer som även dom är beroende av ett fungerande trafiksystem.

Personligen tycker jag att det nya Resecentrum, Knutpunkten och därmed även den nya Korsnäsvägen är ett ordentligt lyft.

Från Resecentrum till Knutpunkten, En sträcka som tar ca 4 minuter, inklusive att bussen backar ut från gaten på terminalen.


Omläggningen har medfört, att jag närmast glömt hur jag, tillsammans med andra väntande bussresenärer, stod vid hållplatserna på Östra Hamngatan och såg upp mot Gruvgatan, där ibland tre eller fyra bussar kunde stå på rad, i väntan på att svänga vänster i rondellen vid Holmtorget (Åhléns). Ofta blev förseningen ett faktum redan när bussen körde Gruvgatan ner, inte minst i rondellen där Myntgatan anslöt. Vilket späddes på när bussen sedan, via ett par övergångsställen, svängde upp längs torget fram till Svärdsjögatan.

Själv åker jag ofta buss till Sandviken, just vid den tiden när trafiken enligt uppgift står still på Korsnäsvägen. För mig tar bussen ungefär fyra minuter från Resecentrum till Knutpunkten. Då kör ändå bussen, via Promenaden och trafikljusen där, ut till den beryktade Korsnäsvägen, innan bussen svänger in på Knutpunkten, enligt karta.

Frågan är om Falumoderaterna, och inte minst då Mikael Rosén, ens har en aning om restider och fördröjningar. Min gissning, utifrån egna erfarenheter är att det, från Promenaden till infart Knutpunkt, kanske skiljer två minuter mellan rusning och lågtrafik.

Varför inte göra en tidsstudie av genomfarten i hög- respektive lågtrafik och jämföra?

Två minuter har jag fått det till, som kollektivtrafikresenär.

För den som ska fortsätta upp för Gruvgatan reduceras sedan förseningen från Korsnäsvägen av att det numera är mycket smidigare att passera rondellerna längs Gruvgatan, då flera av bussarna tar en annan sträckning. Utöver att trafikflödet är dämpat innan fordonen når fram till Gruvgatan.

Paradoxen är att ett ökat trafikflöde gör att det går ännu långsammare, på de ställen där vägar måste mötas. Samma princip som att utgångar korkar igen när alla vill ut samtidigt. (Jag har själv, som funktionär på Clash of Nations, varit med att tömma Lugnets stora parkering på knappt en timme, genom att vi var fyra stycken, i gula västar, som på eget bevåg dirigerade trafiken ut.)


Problemet med Korsnäsvägen/Myntgatan är annars att sträckningen aldrig varit tänkt som genomfartsled, och än mindre i dag när det byggs bostäder längs Myntgatan. Något som för övrigt är en del i det växande Falun. Trafiken måste långsiktigt planeras för ytterligare 5 000 invånare. Och då är ökad trafik på nämnda vägsträckning inte ens ett alternativ.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar