onsdag 15 mars 2017

Varning för liberala sjukhus

En betydelse av liberal är fri, och det är vad liberalernas senaste förslag handlar om: Fria sjukhus. Jag vill inte alls ha några fria sjukhus. Jag vill ha en stark organisation med tydligt huvudmannaskap.

Jag vill att den specialiserade vården ska styras av medicinska bedömningar. Jag vill ha politiker som sätter ramarna, men delegerar utförandet till professionen. Jag vill ha en stark koppling mellan vård och medicinsk forskning.

 Jag ser det som ett stort problem i dag att sjukvården är fragmentiserad. Att den specialiserade vården blir allt mera teknik- och kunskapsintensiv, samtidigt som mindre lasarett och sjukhus inte har resurser att hänga med i den utvecklingen. Att de små landstingen, de flesta alltså, inte har vare sig ekonomiska muskler eller tillräckligt underlag för att driva ett regionsjukhus. Något som enligt bedömare kräver ett underlag på en halv till en miljon invånare.

Norr om Uppsala finns det i dag ett enda universitetssjukhus. Det är 50 mil och närmare en miljon människor (Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland) mellan Uppsala och Umeå.


Jag vill ha ett system som i Norge, där universitetssjukhusen har ansvaret för den specialiserade vården, och där mindre sjukhus fungerar som filialer. Tillsammans med en stark primärvård, inklusive närakuter för lindrigare åkommor. Dagens landstingsorganisation kommer inte att klara av detta, och på sikt ser det än värre ut.

Folkpartiets förslag om privata sjukhus skakar jag på huvudet åt. Specialistvården ska vara underställd samma huvudman som universitetssjukvården. Inte minst med tanke på att all specialiserad vård ska finnas tillgänglig inom forskningen. Professorerna Lars Klarestad, Mats Holmström och Mona Ståhle lyfter i en debattartikel i Svd fram problematiken med en specialistvård utan egentligt huvudmannaskap. Skenande kostnader, ojämlikhet och avsaknaden av medicinsk forskning.

Sverige är ett avlångt och glest befolkat land. Vi har inte råd att låta sjukvården förfalla genom fragmentisering, revirtänkande och bypolitik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar