onsdag 11 april 2012

Vetenskap är vare sig demokrati eller religion

I det stora landet i väster har utbildningsväsendet fått en ny uppgift, utöver sin viktigaste, att förmedla kunskap. Många skolor och lärare tvingas helt enkelt slåss för självklarheten att basera undervisningen på just vetenskap.

Vissa politker, lobbygrupper och tankesmedjor, religiösa grupperingar – och deras mediekanaler gör sitt bästa för att föra in nya element i undervisningen, som definitivt inte hör hemma där.

Bibliska skapelsemyter och den bisarra synen att människan inte kan  påverka klimatet, är på väg att nästla sig in i undervisningen, ofta kombinerat.

Evolutionsläran är en ickefråga bland biologer, och koldioxidens påverkan på klimatsystemet är likaledes en ickefråga bland klimatforskare. Undervisning i biblisk skapelseteori (bedrägligt omskrivet till kreationism), liksom att lära ut att människan inte påverkar klimatet hör inte hemma i ett civiliserat skolväsende.

Den bästa sågning jag sett av kreationismen jag sett står sir David Attenborough för:

En av de intressantaste diskussionerna inom evolutionsläran är hur mycket miljön påverkar arvet – och tvärtom. Där hittar vi en av de stora kontroverserna inom biologin. Inom klimatforskningen är kontroversen hur mycket de ökande koldioxidutsläppen (eller rättare den koldioxid människan frigör från det geologiska kretsloppet) påverkar klimatet.

Den allmänna uppfattningen om koldioxid, väl sammanfattat av IPCC, är att en fördubbling av koldioxidhalten (tillsammans med faktorer som bland andra ökad mängd vattenånga och minskat albedo) höjer temperaturen med 2-4,5 grader C, med det troligaste värdet 3 grader C.

Utöver detta för det en vetenskaplig debatt där enskilda forskare sätter klimatkänsligheten så lågt som 1 grad C, och så högt som 6 grader C, vid en fördubbling av koldioxidhalten. Naturligtvis ska detta nämnas i undervisningen. En bra diskussion i en intresserad klass vore också att ta upp de extrema ytterligheterna, att en fördubblad koldioxidhalt inte skulle påverka alls, alternativt få klimatet att skena á la Venus.

Från det är steget mycket långt till att börja undervisa om gaia-hypoteser grundade på bibliska myter, om att gud har givit oss ett självstabiliserande klimat (något som religiösa fanatiker, som heller inte kan hålla isär skapelsemyt och evolution, gärna vill framhålla). Dylikt ska hållas borta från de läroböcker som används.

En av de riktigt skumma klimatforskarna i USA är Roy Spencer, och ivrig företrädare för den här gaia-hypotesen. Dock inte så extremt att han påstår att koldioxiden saknar påverkan. Viss vetenskaplig heder besitter Spencer, även om den inte sitter så djupt.

En klimatforskare som ställer sig bakom smörja av det här slaget går liksom inte att ta på allvar:

“We believe Earth and its ecosystems—created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory.  Earth’s climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history.”

Ändå, kanske beroende på att det inte finns så många andra att välja på, har Roy Spencer blivit en ikon på den stora svenska klimatförvillarbloggen, The Climate Scam.

Läs citatet ovan en gång till, och fundera. Orden representerar alltså ett synsätt som håller på att nästla sig in i undervisningen för de barn och ungdomar som en gång ska ta över och utveckla det här samhället vidare.

Som en paradox bygger också de här bibeltolkarna sin världsbild på att redovisade rön ska bygga på demokrati(!). Alltså att båda sidor ska ges utrymme i debatten.

Konsekvenserna blir naturligtvis bisarra, om sådana tankegångar får fotfäste. När massmedia rapporterar om utvecklingen för den arktiska isen, skulle journalisten alltså bli tvungen att leta upp någon som påstår att den arktiska isen växer igen, eller att det håller på bli kallare, i stället för att redovisa det aktuella forskningsläget.

Det rimliga är naturligtvis att media vänder sig till andra forskare, för att få deras syn på utvecklingen, i mitt exempel Arktis. En journalist som får en rapport om isen från NASA kan naturligtvis kolla av med andra forskare, varför inte kontakta Norsk Polarinstitutt, som har auktoritet inom området? Svårare är det inte.

Fast å andra sidan är utvecklingen i Arktis så tydlig att det inte behövs någon djupare uppföljning ...  

Hur agerar klimathaveristerna själva i fråga om att redovisa fakta? Vi kan studera den amerikanska propagandakanalen Fox-News i ett ämne som påminner om klimat och evolution. Fox-News var mycket aktiva när det gällde att föra ut budskapet från president George W Bush om att Irak hade utvecklat massförstörelsevapen. Även i detta fall talade fakta emot propagandan. Brydde sig Fox-News om detta?

Nu bedriver Fox-News en mycket intensiv propaganda för att visa att koldioxiden saknar relevant klimatpåverkan.Precis som vi inte borde lyssnat till Fox-News och övriga megafoner i fråga om massförstörelsevapnen i Irak, bör vi nu avfärda samma kanaler i fråga om klimat och evolution.

Och hålla dom på armlängds avstånd från undervisningen.

Klotet  
DN
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar